Informacja RODO dotycząca fanpage'a Gminy Kawęczyn na portalu Facebook

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage'a jest Gmina Kawęczyn z siedzibą: Kawęczyn 48, 62- 704 Kawęczyn, reprezentowana przez Wójta Gminy. Może się Pan/Pani z nim kontaktować drogą  elektroniczną na adres e-mail ugkaweczyn@kaweczyn.pl, telefonicznie pod numerem 63 288 59 10 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Artura Majewskiego, z którym można się skontaktować pod adresem iod@kaweczyn.p lub tel.63 288 59 23 .

 1. Informacje ogólne:

S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:
  1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Gmina Kawęczyn na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu gminy, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa

z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 1. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

 

 1. Odbiorcy danych:
 2. W zakresie fanpage'a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage'a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
 3. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
 1. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
  1. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:

na zasadach określonych regulaminem Facebooka;

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  1. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/pZkontakt;
  2. telefonicznie: (22) 531 03 00.
  3. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage'a lub pozostawiania komentarzy.