O gminie

Kawęczyn jest gminą, która stawia na intesywny rozwój , a zarazem jest otwarta na inwestora i jego pomysły na biznes.

Więcej informacji na temat bogatych dziejów gminy Kawęczyn można znaleźć Dla Turysty

Gmina silnie identyfikuje się ze wielkopolskimi tradycjami, a doskonałe ulokowanie sprawia, że od lat w Kawęczynie dynamicznie rozwija się biznes – zarówno w odniesieniu do wzmożonego zainteresowania inwestycjami ze strony średnich i dużych przedsiębiorstw, jak i aktywizacji firm małych, mikro oraz przedsiębiorców funkcjonujących na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Gospodarka powiatu tureckiego , jako jedna z nielicznych w regionie, ma charakter nie tylko przemysłowy, rozwinięty jest przemysł wydobywczy (Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów), ale także spożywczy.

W zakresie pozyskiwania Inwestorów Urząd Gminy w Kawęczynie ściśle współpracuje z Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Centrum Obsługi Inwestora.

Inwestorzy prowadzący działalność na terenie Gminy Kawęczyn objęci są kompleksową opieką proinwestycyjną.