wtorek, 22 czerwca 2021r. Imienieny Pauliny i Flawiusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator DANE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAWĘCZYNIE

DANE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAWĘCZYNIE

 
 
 
 
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU
   
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-2  z samochodami typu średniego i ciężkiego
    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego
       i drogowego, ratownictwa medycznego, ratownictwa wodnego oraz poszukiwawczo-ratowniczych
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z trzema stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
   - członkowie czynni - 63
      w tym: mężczyźni - 60
                 kobiety - 3
    - członkowie wspierający - 10
    - członkowie honorowi - 4
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 50
    - Naczelnicy OSP - 7
    - Dowódcy OSP - 15
    - Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego - 14
    - Z zakresu ratownictwa technicznego - 15
    - Z zakresu kierowania ruchem drogowym - 7
    - Z zakresu pierwszej pomocy medycznej - 5
    - Z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach - 1
    - Pilarze do drewna - 6
    - Pilarze do stali i betonu - 6
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach
        - liczba zdarzeń - 12
        - liczba ratowników ogółem - 66
    b) w miejscowych zagrożeniach  
        - liczba zdarzeń - 18
        - liczba ratowników ogółem - 92
        Miejscowe zagrożenia ogółem - 18
        w tym: wypadki drogowe - 8
                   akcje powodziowe - 2
                   wichury - 2
                   inne - 6
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 2
        - liczba uczestników ogółem - 16
6. Wydatki poniesione na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP
    Ogółem - 39.734 zł.
    w tym: a) Gmina - 19.200zł.
               b) Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - 6.900 zł.
               c) Związek OSP RP - 660 zł.
               d) inne - 11.692 zł.
               e) Środki własne - 1.282 zł. 
     
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
   
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-2  z samochodami typu średniego i ciężkiego
    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego
       i drogowego oraz ratownictwa medycznego
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z trzema stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
   - członkowie czynni - 61
      w tym: mężczyźni - 60
                 kobiety - 1
    - członkowie wspierający - 11
    - członkowie honorowi - 6
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 43
    - Naczelnicy OSP - 7
    - Dowódcy OSP - 15
    - Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego - 9
    - Z zakresu ratownictwa technicznego - 8
    - Z zakresu kierowania ruchem drogowym - 7
    - Z zakresu pierwszej pomocy medycznej - 5
    - Z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach - 1
    - Pilarze do drewna - 6
    - Pilarze do stali i betonu - 6
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach
        - liczba zdarzeń - 20
        - liczba ratowników ogółem - 144
    b) w miejscowych zagrożeniach  
        - liczba zdarzeń - 14
        - liczba ratowników ogółem - 72
        Miejscowe zagrożenia ogółem - 14
        w tym: wypadki drogowe - 4
                   akcje powodziowe - 1
                   wichury - 4
                   inne - 4
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 2
        - liczba uczestników ogółem - 16
    b) powiatowych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 8 
    
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU
   
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-2  z samochodami typu średniego i ciężkiego
    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego
       i drogowego oraz ratownictwa medycznego
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z dwoma stanowiskami
2. Członkowie OSP
   - członkowie czynni - 52
      w tym: mężczyźni - 51
                 kobiety - 1
    - członkowie wspierający - 12
    - członkowie honorowi - 6
    - członkowie MDP chłopców - 8
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 43
    - Naczelnicy OSP - 7
    - Dowódcy OSP - 15
    - Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego - 9
    - Z zakresu ratownictwa technicznego - 8
    - Z zakresu kierowania ruchem drogowym - 7
    - Z zakresu pierwszej pomocy medycznej - 5
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 12
        - liczba ratowników ogółem - 66
        w pożarach poza terenem Gminy
        - liczba zdarzeń - 5
        - liczba ratowników ogółem - 3o
    b) w miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy  
        - liczba zdarzeń - 16
        - liczba ratowników ogółem - 80
        w miejscowych zagrożeniach poza terenem Gminy 
        - liczba zdarzeń - 1       
        - liczba ratowników ogółem - 6
        Miejscowe zagrożenia ogółem - 17
        w tym: wypadki drogowe - 4
                   akcje powodziowe - 4
                   wichury - 3
                   inne - 6
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 8
6. Wydatki poniesione na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP
    Ogółem - 28.001 zł.
    w tym: a) Gmina - 15.732 zł.
               b) Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - 2.800 zł..
               c) Związek OSP RP - 430 zł.
               d) Środki własne - 9.039 zł.  
    
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU
   
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-2  z samochodami typu średniego i ciężkiego
    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego
       i drogowego oraz ratownictwa medycznego
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z dwoma stanowiskami
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 58
      w tym: mężczyźni - 57
                 kobiety - 1
    - członkowie wspierający - 10
    - członkowie honorowi - 6
    - członkowie MDP chłopców - 10
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 43
    - Naczelnicy OSP - 7
    - Dowódcy OSP - 11
    - Kierowcy operatorzy sprzętu - 6
    - Z zakresu pierwszej pomocy medycznej - 5
    - Z zakresu ratownictwa technicznego - 8
    - Członkowie MDP - 10
    - Dowódcy MDP - 2
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 19
        - liczba ratowników ogółem - 114
        w pożarach poza terenem Gminy
        - liczba zdarzeń - 5
        - liczba ratowników ogółem - 30
    b) w miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy  
        - liczba zdarzeń - 18
        - liczba ratowników ogółem - 90
        w miejscowych zagrożeniach poza terenem Gminy 
        - liczba zdarzeń - 3       
        - liczba ratowników ogółem - 22
        Miejscowe zagrożenia ogółem - 21
        w tym: wypadki drogowe - 7
                   wichury - 2
                   inne - 12
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 8
6. Wydatki poniesione na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP
    Ogółem - 74.910 zł.
    w tym: a) Gmina - 16.782 zł.
               b) Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - 2.300 zł..
               c) Środki własne - 55.828 zł.  
    
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU
   
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-2  z samochodami typu średniego i ciężkiego
    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego
       i drogowego oraz ratownictwa medycznego
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z dwoma stanowiskami
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 66
    - członkowie wspierający - 7
    - członkowie honorowi - 6
    - członkowie MDP chłopców - 10
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 43
    - Naczelnicy OSP - 7
    - Dowódcy OSP - 11
    - Kierowcy operatorzy sprzętu - 6
    - Z zakresu pierwszej pomocy medycznej - 5
    - Z zakresu ratownictwa technicznego - 8
    - Członkowie MDP - 10
    - Dowódcy MDP - 2
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 34
        - liczba ratowników ogółem - 264
        w pożarach poza terenem Gminy
        - liczba zdarzeń - 3
        - liczba ratowników ogółem - 21
    b) w miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy  
        - liczba zdarzeń - 12
        - liczba ratowników ogółem - 72
        Miejscowe zagrożenia ogółem - 12
        w tym: wypadki drogowe - 4
                   wichury - 2
                   inne - 6
     c) alarmy fałszywe - 1
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 8
    b) wojewódzkich MDP-CTIF - według międzynarodowego regulaminu CTIF
        - liczba MDP chłopców - 1
        - liczba uczestników ogółem - 10 
6. Wydatki poniesione na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP
    Ogółem - 28.988 zł.
    w tym: a) Gmina - 21.138 zł.
               b) Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - 2.000 zł..
               c) Związek OSP RP - 850 zł.
               d) Firmy ubezpieczeniowe - 2.000 zł.
               e) Środki własne - 3.000 zł.  
    
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU
   
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-2  z samochodami typu średniego i ciężkiego
    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego
       i drogowego oraz ratownictwa medycznego
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z dwoma stanowiskami
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 66
    - członkowie wspierający - 7
    - członkowie honorowi - 3
    - członkowie MDP chłopców - 10
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 43
    - Naczelnicy OSP - 7
    - Dowódcy OSP - 11
    - Kierowcy operatorzy sprzętu - 6
    - Z zakresu pierwszej pomocy medycznej - 5
    - Z zakresu ratownictwa technicznego - 4
    - Członkowie MDP - 10
    - Dowódcy MDP - 2
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 10
        - liczba ratowników ogółem - 56
    b) w miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń -13
          w tym: wypadki drogowe - 5
                     wichury - 4
                     inne - 4
        - liczba ratowników ogółem - 64
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 8
    b) powiatowych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 8
6. Wydatki poniesione na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP
    Ogółem - 23.156 zł.
    w tym: a) Gmina - 8.376 zł.
               b) Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - 3.000 zł..
               c) Związek OSP RP - 2.280 zł.
               d) Firmy ubezpieczeniowe - 1.500 zł.
               e) Środki własne - 8.000 zł.  
    
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU
 
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-2  z samochodami typu średniego i ciężkiego
    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego
       i drogowego oraz ratownictwa medycznego
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z dwoma stanowiskami
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 64
    - członkowie wspierający - 8
    - członkowie honorowi - 4
    - członkowie MDP dziewcząt - 10
    - członkowie MDP chłopców - 10
3. Stan wyszkolenia
    - Szeregowcy OSP - 43
    - Naczelnicy OSP - 7
    - Dowódcy OSP - 11
    - Operatorzy sprzętu - 25
    - Ratownicy medyczni - 5
    - Członkowie MDP - 10
    - Dowódcy MDP - 2
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 32
        - liczba ratowników ogółem - 164
    b) poza terenem Gminy
        - liczba zdarzeń - 2
        - liczba ratowników ogółem - 12
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba MDP dziewcząt - 1
        - liczba MDP chłopców - 1
        - liczba uczestników ogółem - 24
    b) wojewódzkich MDP-CTIF - według międzynarodowego regulaminu CTIF
        - liczba MDP chłopców - 1
        - liczba uczestników ogółem - 10 
    c) krajowych MDP-CTIF - według międzynarodowego regulaminu CTIF
        - liczba MDP chłopców - 1
        - liczba uczestników ogółem - 10 
 
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU
 
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-2  z samochodami typu lekkiego i ciężkiego
    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego
       i drogowego oraz ratownictwa medycznego
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z dwoma stanowiskami
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 64
    - członkowie wspierający - 8
    - członkowie honorowi - 4
    - członkowie MDP dziewcząt - 10
    - członkowie MDP chłopców - 10
3. Stan wyszkolenia
    - Szeregowcy OSP - 31
    - Naczelnicy OSP - 2
    - Dowódcy OSP - 11
    - Operatorzy sprzętu - 13
    - Ratownicy medyczni - 2
    - Członkowie MDP - 8
    - Dowódcy MDP - 2
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 21
        - liczba ratowników ogółem - 114
    b) poza terenem Gminy
        - liczba zdarzeń - 1
        - liczba ratowników ogółem - 6
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba MDP dziewcząt - 1
        - liczba MDP chłopców - 1
        - liczba uczestników ogółem - 24
    b) międzynarodowych MDP-CTIF - według międzynarodowego regulaminu CTIF
        - liczba MDP chłopców - 1
        - liczba uczestników ogółem - 10 
 
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl