niedziela, 11 czerwca 2023r. Imienieny Barnaby i Feliksa
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Wyniki losowanie uzupełniające - fotowoltaika 30 sierpnia 2021 roku

PROTOKÓŁ Z PUBLICZNEGO LOSOWANIA DEKLARACJI

Z NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

w ramach projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew  i Kawęczyn

poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014 - 2020,

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

 

1.   Termin i miejsce spisania protokołu

W dniu 30 sierpnia 2021 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Kawęczynie o godz. 12.00 odbyło się publiczne losowanie

deklaracji z naboru uzupełniającego na instalacje fotowoltaiczne.

2.   Powołanie komisji

Nadzór nad prawidłowością losowania sprawowała komisja powołana zarządzeniem nr 36/2021

Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji

ds. przeprowadzenia publicznego losowania deklaracji z naboru uzupełniającego na instalacje

fotowoltaiczne w ramach projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej

w gminach Brudzew  i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych

oraz kolektorów słonecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Wielkopolskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” .  

Skład komisji:

1. Edyta Balcerzak  – Skarbnik Gminy

2. Agnieszka Sasiak- inspektor ds. ochrony środowiska

3. Paulina Tyczyno – pomoc administracyjna

3.   Dotyczy listy uczestników oraz listy rezerwowej

W wyniku przeprowadzonej procedury losowania została wyłoniona lista uzupełniająca uczestników projektu oraz lista rezerwowa stanowiąca

załącznik do niniejszego Protokołu.

Załącznik nr 1 do PROTOKOŁU z dn. 30-08-2021 r.

LISTA UCZESTNIKÓW NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

LISTA UZUPEŁNIAJĄCA NA INSTALACJE O MOCY 2 kW

Lp.

Numer identyfikacyjny deklaracji

1.

50/F

2.

42/F

LISTA REZERWOWA NA INSTALACJE O MOCY 2 kW

L.P.

Numer identyfikacyjny deklaracji

3

11/F

4

34/F

5

52/F

6

82/F

7

66/F

8

106/F

9

29/F

10

63/F

 

LISTA UCZESTNIKÓW NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

LISTA UZUPEŁNIAJĄCA NA INSTALACJE O MOCY 3 kW

Lp.

Numer identyfikacyjny deklaracji

1.

47/F

2.

10/F

3

30/F

4

39/F

5

68/F

LISTA REZERWOWA NA INSTALACJE O MOCY 3 kW

L.p.

Numer identyfikacyjny deklaracji

6

70/F

7

99/F

8

62/F

9

71/F

10

33/F

11

38/F

12

17/F

13

80/F

14

9/F

15

48/F

16

92/F

17

19/F

18

23/F

19

93/F

20

89/F

21

72/F

22

83/F

23

24/F

24

21/F

25

75/F

26

59/F

27

56/F

28

43/F

29

86/F

30

6/F

31

40/F

LISTA UCZESTNIKÓW NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

LISTA UZUPEŁNIAJĄCA NA INSTALACJE O MOCY 4 kW

Lp.

Numer identyfikacyjny deklaracji

1.

45/F

2.

46/F

3

25/F

4

41/F

5

73/F

6

15/F

7

96/F

8

94/F

9

28/F

10

107/F

11

3/F

12

1/F

13

74/F

14

4/F

15

95/F

16

12/F

LISTA REZERWOWA NA INSTALACJE O MOCY 4 kW

L.p.

Numer identyfikacyjny deklaracji

17

79/F

18

55/F

19

53/F

20

5/F

21

101/F

22

87/F

23

51/F

24

44/F

25

37/F

26

16/F

27

81/F

28

102/F

29

18/F

30

58/F

31

103/F

LISTA UCZESTNIKÓW NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

LISTA UZUPEŁNIAJĄCA NA INSTALACJE O MOCY  5 kW

Lp.

Numer identyfikacyjny deklaracji

1.

22/F

2.

14/F

3

105/F

4

97/F

5

85/F

6

69/F

7

8/F

8

91/F

9

32/F

10

13/F

11

20/F

12

54/F

13

104/F

14

60/F

15

100/F

16

98/F

17

35/F

18

27/F

19

78/F

 LISTA REZERWOWA NA INSTALACJE O MOCY 5 kW

20

61F

21

36/F

22

7/F

23

31/F

24

84/F

25

88/F

26

2/F

27

65/F

28

67/F

29

77/F

30

49/F

31

90/F

32

26/F

33

64/F

34

57/F

35

76/F

Protokół sporządzono dnia 30 sierpnia 2021 r.

Podpisy komisji:

  1. Edyta Balcerzak /-/
  2. Agnieszka Sasiak /-/
  3. Paulina Tyczyno /-/

 

PROTOKÓŁ PUBLICZNEGO LOSOWANIA DEKLARACJI Z NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE SCAN PLIK PDF

PROTOKÓŁ PLIK PDF

Poniżej transmisja losowania 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl