Informacja dla osób niesłyszących

Zapytania ofertowe do 130.000,00 zł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Zaproszenie plik pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy plik pdf

Załacznik nr 2 projekt umowy z potencjalnym Wykonawcą plik pdf

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełmnieniu warunków plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Dziewiątka działka nr 4

Informacja z wyboru wykonawcy plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załącznik 1 - formularz ofertowy plik doc

Załacznik 2 - oświadczenie plik doc

Załącznik 3 - umowa plik doc

Załacznik 4 - klauzula RODO plik doc

Zaproszenie do zlozenia oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku użyteczności publicznej: Ośrodek Zdrowia w Tokarach Pierwszych 47, Gmina

Informacja o wyborze oferty plik pdf

Zapytanie ofertowe plik pdf

Formularz ofertowe plik doc

Oświadczenie plik doc

Wzór umowy plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku użyteczności publicznej: Ośrodek Zdrowia w Tokarach Pierwszych 47, Gmina Kawęczyn.

Informacja o unieważnieniu plik pdf

Zapytanie ofertowe plik pdf

Formularz ofertowe plik doc

Oświadczenie plik doc

Wzór umowy plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

Zapytanie na dostawy, montażu i uruchomienia klimatyzacji na parterze Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Informacja z wyboru oferty plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załącznik 1 - formularz ofertowy plik doc

Załącznik 2 - oświadczenie plik doc

Załącznik 3 - wzór umowy plik pdf

Załacznik 4 - klauzula RODO plik pdf

Załącznik 5 - zrzut plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Informacja z wyboru oferty plik pdf

Informacja z otwarcia plik pdf

Ogólne założenia plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załącznik 1 formularz ofertowy plik doc

Załącznik 2 oswiadczenie plik doc

Załącznik 3 wzór umowy plik pdf

Załącznik 4 RODO plik doc

Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna

ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie, pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Chocim na działce o nr geodezyjnym 85/2

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

 Załącznik 1 - Formularz ofertowy plik doc

Załącznik 2 - Wzór umowy plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i uruchomienie dwóch pętli indukcyjnych, zakup i uruchomienie infokiosku, zakup dwóch planów Tyflograficznych, zakup tabliczek przy drzwiowych z napisa

Zamówienie realizowane w ramach grantu „Urząd Gminy w Kawęczynie przyjazny osobom ze szczególnymi potrzebami” finansowanego w ramach projektu  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W związku z zapytaniem potencjalnego wykonawcy dotyczącego infokiosku, odpowiadamy iż zamawiający dopuszcza infokioski z klawiaturą z której swobodnie będzie mogła korzysta osoba na wózku. Zamawiający doprecyzowuje: klawiatura z touchpadem z wypukłymi znakami brajlowskimi dla niewidomych użytkowników oraz dodatkowo podświetlane krawędzie, by była bardziej widoczna dla osób słabowidzących. 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 10 marca do godziny 15:00.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty plik pdf

Zaproszenie do składania ofert plik pdf

Fromularz fertowy plik pdf

Opis przedmiotu zamówienia część III plik pdf

Opis przedmiotu zamówienia część I plik pdf

Opis przedmiotu zamówienia część II plik pdf

Opis przedmiotu zamówienia część IV plik pdf

Wykaz stanowisk plik pdf

Wzór umowy część I plik pdf

Wzór umowy część II plik pdf

Wzór umowy część III plik pdf

Wzór umowy część IV plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na: pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg na tereni

Zaproszenie do złożenia oferty na: pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Kawęczyn.

Informacja o wyborze plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załącznik 1 formularz ofertowy plik pdf

Załącznik 2 oświadczenie plik pdf

Załacznik 3 RODO plik pdf

Zaproszenie do złożenie oferty na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie

Informacja z wyboru oferty plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załącznik 1 - formularz ofertowy plik doc

Załącznik 2 - oświadczenie plik doc

Załącznik 3 - wzór umowy plik pdf

Załacznik 4 - klauzula RODO plik pdf

Załącznik 5 - zrzut plik pdf

Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV w miejscowości Leśnictwo

Informacja o wyborze oferty plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załącznik 1 formularz ofertowy plik pdf

Załącznik 2 oświadczenie plik pdf

Załącznik 3 projket budowlany plik pdf

Załącznik 4 kosztorys plik pdf

Załącznik 5 przedmiar plik pdf

Załącznik 6 wzór umowy plik pdf

Załącznik 7 klauzula RODO plik pdf

Budowa linii kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego o długości 29 mb wraz z montażem lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień

Informacja o wyborze oferty plik pdf

Zaproszenie do złozenia oferty plik pdf

Załacznik nr 1. formularz ofertowy plik pdf

Załacznik nr 2 oświadczenie plik pdf

załącznik nr 3 wykaz osób plik pdf

załącznik nr 4 dokumentacja projektowa plik pdf

Załacznik nr 5 kosztorys nakładczy plik pdf

załącznik nr 6 wzór umowy plik pdf

załącznik nr 7 Klauzula RODO plik pdf

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na ppracowanie dokumentacji projektowej instalacji windy osobowej wewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kawęczyno

Loga fundusz europejskie

Zamówienie realizowane w ramach grantu „Urząd Gminy w Kawęczynie przyjazny osobom ze szczególnymi potrzebami” w ramach projektu  „Dostępny samorząd – granty” którego operatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Finansowane w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacja z wyboru oferty plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Formularz ofertowy plik pdf

Formularz ofertowy plik doc

Projekt umowy plik pdf

Rysynnek poglądowy parter plik pdf

Rysunek poglądowy piętro plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowego Gminny Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2024-2030

Informacja z wyboru oferty plik pdf

Zapytanie ofertowy plik pdf

Formularz ofertowy plik pdf

Oświadczenie nr 2 plik pdf

Oświadczenie nr 3 plik pdf

Wzór umowy plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie w roku 2023

Informacja z wyboru oferty plik pdf

Zapytanie wraz załącznikami plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Moderniza

Informacja w wyboru plik doc

Zaproszenie do złożenia oferty plik doc

Zał. 1 Formularz ofertowy plik doc

Zał. 2 Oświadczenie plik doc 

Zał. 3 Wzór umowy plik doc

Zał. 4 Klauzla RODO plik doc

Zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej im. Płk. Pil. S. J. Skarżyńskiego w Skarżynie

Informacja z wyboru plik pdf

Zaproszenie plik pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy plik pdf

Załącznik nr 2 oświadczenie plik pdf

Załącznik nr 3 wzór umowy plik pdf

Załącznik nr 4 klauzula RODO plik pdf

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa

Informacja o wyniku postępowania plik pdf

Pytanie od potencjalnego wykonawcy plik pdf

Zapytanie ofertowe plik pdf

Załącznik nr. 1 opis przedmiotu zamówienia plik pdf

Załącznik nr 2 formularz ofertowy plik pdf

Załacznik nr 3 plik pdf

Umowa powierzenia danych plik doc

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kawęczyn na lata 2023-2026

Informacja z wyboru oferty plik pdf

Zapytanie plik pdf

Załacznik nr 1 plik pdf

Załacznik nr. 2 plik pdf

Załacznik nr. 3 plik pdf

Załacznik nr. 4 plik pdf

Załacznik nr. 5 plik pdf

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn. Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów w miejscowości Kawęczyn o długości 158 m – etap III

Informacja o wyborze oferty plik pdf

zapytanie ofertowe plik pdf

załącznik formularz oświadczenia plik pdf

projekt budowlany plik pdf

przedmiar robót plik jpg

klauzula RODO plik pdf

przekrój normalny chodnika plik pdf

STWIORB plik pdf

wzór umowy plik pdf

plan sytuacujny chodnika plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dróg gminnych i obiektów mostowych oraz założenie 3 ksiąg dróg dla nowych odcinków dróg gminnych.

Informacja z wyboru oferty plik pdf

odpowiedz na zapytanie potencjalnego Wykonawcy plik pdf

zapytanie ofertowe plik pdf

załącznik formularz oświadczenia plik pdf

obiekty mostowe plik pdf

mapa plik jpg

klauzula RODO plik pdf

drogi gminne plik pdf

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołeckiej w Kowalach Pańskich-Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw

Informacja z wyboru oferty plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załącznik 1 formularz ofertowy plik doc

Załącznik 2 oświadczenie plik doc

Załącznik 3 wzór umowy plik pdf

Załącznik 4 klauzula RODO plik pdf

Załącznik 5 dokumentacja projektowa plik pdf

Załącznik 6 kosztorys nakładczy plik pdf

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Modernizacje części Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Koloni

Informacja z wyboru oferty plik doc

Zapytanie ofertowe plik pdf

Załącznik 1 formularz ofertowy plik pdf

Załącznik 2 oświadczenie plik pdf

Załacznik 3 wzór umowy plik pdf 

Załącznik 4 klauzula RODO plik pdf 

Zaproszenie do złożenia oferty na dokumentację projektową drogi gminnej w miejscowości Marianów

Informacja o wyborze oferty plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załączniki plik pdf

Klazula Roda plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w miejscowości Ciemień, dz. nr 143, 224, 81

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załączniki plik pdf

Klazula Rodo plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w miejscowości Chocim

Informacja o wyborze oferty plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załączniki plik pdf

Klazula Rodo plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w miejscowości Stanisława

Informacja o wyborze oferty plik pdf 

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załączniki plik pdf

Klazula Rodo plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Milejów.

Informacja o wyborze oferty plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załączniki plik pdf

Klazula Rodo plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Tokary Pierwsze - Okręglica.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załączniki plik pdf

Klazula Rodo plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Ciemien dz. nr 167/2.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załączniki plik pdf

Klazula Rodo plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w m. Leśnictwo dz. 345, 189/2.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

 Załączniki plik pdf

Klazula Rodo plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Głuchów, dz. nr 246, 731.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty plik pdf

Zaproszenie do złozenia oferty plik pdf

Załączniki plik pdf

Klazula RODO plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa i modernizacja 8 km dróg

Informacja o wyborze plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załączniki plik pdf

Klazula RODO plik pdf

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn. Budowa linii kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego o długości 29 mb wraz z montażem lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień

Zawiadomienie o unieważnieniu plik pdf

Odpowiedz 2 na zapytanie potencjalnego wykonawcy plik pdf

Oblicznie plik pdf

Techniczne warunki plik pdf

Odpowiedz na zapytanie potencjalnego Wykonawcy plik pdf

Zapytanie ofertowe plik

Formularz oraz oświadczenia plik pdf

Dokumentacja projektowa plik pdf

Kosztorys nakładczy plik pdf

Klazula rodo plik pdf

Wzór umowy plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska sportowego wraz z budynkiem gospodarczym (blaszakiem) w miejscowości Leśnictwo - II

Unieważnienie plik pdf

Zapytanie ofertowe plik pdf

Zał. 1 formularz plik doc

Zał. 2 oswiadczenie plik doc

Zał. 3. klazula rodo plik pdf

Zał. 4. wzór umowy plik pdf

Zaproszenie do zlożenia oferty na Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na rozbudowę Przedszkola Gminnego im. Kasztanowych Ludków w Kowalach Pańskich-Kolonii - zapytanie 2

Informacja z wyboru oferty plik pdf

zapytanie ofertowe plik pdf

Formularz ofertowy plik doc

Oświadczenie plik doc

Wzór umowy plik doc

RODO plik doc

Zaproszenie do zlożenia oferty na Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na rozbudowę Przedszkola Gminnego im. Kasztanowych Ludków w Kowalach Pańskich-Kolonii

Unieważnienie postępowania plik pdf

zapytanie ofertowe plik pdf

Formularz ofertowy plik doc

Oświadczenie plik doc

Wzór umowy plik doc

RODO plik doc

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska sportowego wraz z budynkiem gospodarczym (blaszakiem) w miejscowości Leśnictwo

Informacja o unieważnieniu plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Zał.nr 1 formularz ofertowy plik doc

Zał. nr 2 oświadczenie plik doc

Zał. 3 Klazula RODO plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Protokół plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik doc

Zał. 1 oferta cenowa plik doc

Zał. 2 wzór umowy plik doc

Zał. 3 oświadczenie plik doc

Zaproszenie do złozenia ofert na opracowanie dwóch dokumentacji projektowych wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniami dla dwóch odcinków dróg w m. Marianów-Kolonia – tereny mieszkaniowe

Informacja o wyborze oferty plik pdf

Zaproszenie do składania ofert plik pdf

Klauzula Rodo plik pdf

Formularz do składania oferty wraz z ałącznikami plik pdf

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na "Montaż pylonu reklamowego – witacza wraz z fundamentem – 3 szt.".

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załaczniki plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniami dla drogi publicznej w miejscowości Marianów- Kolonia dla obsługi nieruchomości

Informacja plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załaczniki plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY pn. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Będziechów dz. nr 143/2 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozwoleni

Informacja z wyboru oferty plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załaczniki plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

Graficzne przedstawienie terenu remontu plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty pn. "Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie w roku 2022”

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załaczniki plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Wojciechów dz. nr 300 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozwoleniam

Informacja o wyborze oferty plik pdf

Zaproszenie do złożenia oferty plik pdf

Załączniki plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla inwestycji polegającej na budowie 86 przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie Gminy Kawęczyn

Informacja z wyboru oferty plik pdf

Zapytanie ofertowe plik pdf

Formularz ofertowy plik doc

Formularz ofertowy plik pdf

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu plik doc

Zaproszenia do złożenia oferty na dokumentację projektową remontu drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie dz. nr 35.

Informacja o wyborze oferty plik pdf

Zaproszenie do żłożenia oferty plik pdf

Załączniki plik  pdf

Klauzula informacyjna plik pdf

Zaproszenie do złożenia ofert dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Marcjanów dz. nr 284/2".

Informacja z wyboru plik pdf

Zapytanie plik pdf

Złaczniki plik pdf

Rodo plik pdf

Zaproszenie do złożenia ofert dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej publicznej w miejscowości Tokary Drugie dz. nr 106 oraz 107/1, 320 wraz z niezbędnymi

Informacja z wyboru plik pdf

Zapytanie plik pdf

Złaczniki plik pdf

Rodo plik pdf

Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniami dla drogi w miejscowości Głuchów dz. nr 348, o dł. 450 m"

Informacja z wyboru plik pdf 

Zapytanie plik pdf

Złaczniki plik pdf

Rodo plik pdf

Mapka jpg

Zaproszenie do składania ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej publicznej w miejscowości Będziechów dz. nr 382 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozwoleniami

Informacja z wyboru plik pdf

Zaproszenie do składania ofert  plik pdf

Załączniki plik pdf

Klauzula informacyjna plik pdf

Zaproszenie do składania ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej publicznej w miejscowości Będziechów dz. nr 170 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozwoleniami

Informacja o wyborze plik pdf

Zaproszenie do składania ofert  plik pdf

Załączniki plik pdf

Klauzula informacyjna plik pdf

Zapytanie ofertowe na "Budowę wiaty rekreacyjnej w Głuchowie"

Unieważnienie plik pdf

Unieważnienie SCAN plik pdf

Zapytanie ofertowe plik pdf 

Zał. 1 Formularz ofertowy plik pdf

Zał. 2 Oświadczenie plik pdf

Zał. 3 wzór umowy plik pdf

Zał. 4 Klazula informacyjna RODO plik pdf

Zał. 5 Dokumentacja projektowa plik pdf

Zał. 6 Przedmiar robót plik pdf 

Zapytanie ofertowe na "Budowę wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Głuchowie"

Infrmacja z wyboru plik pdf

Zapytanie ofertowe plik pdf 

Zał. 1 Formularz ofertowy plik pdf

Zał. 2 Oświadczenie plik pdf

Zał. 3 wzór umowy plik pdf

Zał. 4 Klazula informacyjna RODO plik pdf

Zał. 5 Dokumentacja projektowa plik pdf

Zał. 6 Przedmiar robót plik pdf 

Zapytanie ofertowe na „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030”

Informacja z wyboru oferty plik pdf

Doprecyzowanie zapisów w zapytaniu ofertowym plik pdf

Zapytanie ofertowe plik pdf

Formularz ofertowy i oswiadczenie plik pdf

Wykaz wykonanych usług plik pdf

Projekt umowy plik pdf

Klauzula informacyjna RODO plik pdf

Uchwała plik pdf

Zapytanie ofertowe na „Bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn”.

Zapytanie plik pdf

Formularz ofertowy z załącznikami plik pdf 

Wzór umowy plik pdf

Klauzula informacyjna plik pdf

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV – montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień - etap2"

Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie, pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Żdżary

Zapytanie wraz z formularzem ofertowym plik pdf

Klazula RODO plik pdf

Informacja o wyborze oferty na zakup i sukcesywną dostawę pomocy dydaktycznych/zużywalnych - plastycznych do żłobka w ramach projektu „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców.

Postepowanie zamieszczone w bazie konkurencyjności

Informacja plik pdf

Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie

Zapytanie ofertowe plik pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn w 2021

Informacja z wyboru

Zapytanie ofertowe plik pdf

Załączniki plik doc

Umowa plik pdf

Umowa RODO plik pdf

Klauzula RODO

Informacja z wyboru dostawcy paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Kawęczyn w 2021r.

Infrmacja z wyboru plik pdf

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringu w ramach projektu „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców”

Zapytanie ofertowe na  świadczenie usługi cateringu w ramach projektu „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców” Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
jest umieszczone pod następującym linkiem.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16515

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zakup ogrodzenia działki wiejskiej w Marianowie Kolonii i Dzierzbotkach w Stanisławie

Informacja o wyborze oferty plik pdf

Zapytanie ofertowe plik pdf

Formularz ofertowy plik pdf

Oświadczenie plik pdf

Wzór umowy plik pdf

Klazula RODO plik pdf

Umowa RODO plik pdf 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wymiana naczynia wzbiorczego w kotłowni przy budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych

Informacja o wyborze oferty plik pdf

Zapytanie ofertowe plik pdf

Załączniki do zapytania plik pdf

Przedmiar robót plik pdf

Kosztorys ofertowy plik pdf

Wzór umowy plik pdf

Umowa RODO plik pdf

Klauzla RODO plik pdf

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV – montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Świat”

Informacja o wyborze plik pdf

Zapytanie ofertowe plik pdf

Załącznik do zapytania plik pdf

Dokumentacja projektowa plik pdf

Wzór umowy plik pdf

Klazula RODO plik pdf

Umowa RODO plik pdf 

Zapytanie ofertowe nr. 2 na zadanie pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Ciemieniu”

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Głuchowie”

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Ciemieniu”

Zapytanie ofertowe pn.„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn w Głuchowie i Nowym Świecie

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe plik pdf

Formularz ofertowy wraz załącznikami plik pdf

 Projekt umowy plik pdf

Umowa RODO plik pdf

RODO plik pdf

Dokumentacja projektowa Głuchów

Dokumentacja projektowa Nowy Świat

Zapytanie ofertowe na bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn 2020

Informacja o wyborze plik pdf

Zapytanie ofertowe plik pdf

Formularz ofertowy wra z załącznikami plik pdf

 Projekt umowy plik pdf

Umowa RODO plik pdf

RODO plik pdf

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Kawęczyn w 2020 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załacznik 3 - Projeky umowy

Umowa RODO

Zapytanie ofertowe „Zakup i dostawa wyposażenia oraz urządzeń ratownictwa na rzecz ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Kawęczyn”

Informacja o wyborze oferty

Informacje o zmianie zapisu w zapytaniu ofertowym

Odpowiedzi na zapytania e-mail

OOR-OIOP.1.2020

  Kawęczyn, 11.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie uproszczone  prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

 1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

         Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48,  62-704 Kawęczyn,

         REGON 311019480  NIP 668-187-54-86

        Tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40

   

 1. 2.    Opis przedmiotu zamówienia:

             

        Przedmiotem zamówienia jest:

 

Zakup i dostawa wyposażenia oraz urządzeń ratownictwa

 na rzecz ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Kawęczyn”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

szt.

1.

Opony do auta ratowniczego GCBA 11.00 R20, na tylną oś napędową, bieżnik typu kostka, wielosezonowe, bezdętkowe

4

2.

Radiotelefon HYTERA PD 565

3

3.

Przenośny zestaw oświetleniowy PELI 9490 RALS czarny

1

4.

Szelki bezpieczeństwa FLORIAN

2

5.

Latarka kątowa M-FIRE AG ATEX

5

6.

Myjka ciśnieniowa Karcher K 5 FULL Control

1

7.

Tłumica gumowa

2

8.

Tłumica teleskopowa stalowa listwa

2

9.

Kanister kombi na paliwo i olej

2

10.

Zbiornik wodny 2500 l bez stelaża

1

11.

Przedłużacz Kerg 50 m

1

12.

Plandeka sprzętowa MT1

1

13.

Pompa elektryczna zatapialna Grindex Primo D4

1

14.

Tarcza specjalistyczna (uniwersalna do wszystkiego) 350 mm

1

15.

Skrzynka narzędziowa z wyposażeniem 205x404x202mm

1

16.

Myjka do węży

1

17.

Parawan ochronny GT 020 z napisami STRAŻ

1

Powyższy asortyment musi być nowy i wolny od wad, a także posiadać gwarancję producentów.

 

CPV: 35110000-8

                                    

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące       warunki:

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia.

- posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 1. Kryterium oceny ofert – najniższa cena
 1. 1.              Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena – 100%
 2. 2.              Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto za całość zamówienia.
 3. 3.         Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w punkcie 2.
 4. 4.              Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowane zostanie najniższe wynagrodzenie brutto za wykonanie całości zamówienia.
 5. 5.              Cena ofertowa brutto będzie porównywana z innymi ofertami.
 6. 6.              Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.
 7. 7.              Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 8. 8.               Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru:

 

         cena oferty najniżej skalkulowanej brutto

liczba punktów oferty  = -------------------------------------------------- × 100 pkt

                                                                cena oferty ocenianej brutto

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp-  Załącznik nr 2

 1.   Termin realizacji zamówienia.

 

Zamówienie powinno być zrealizowane w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Termin realizacji to data dostawy zamówionego towaru do wskazanego przez zamawiającego miejsca. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment na własne ryzyko na adres:

62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48 w godzinach 8.00 – 15.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia asortymentu i próby uruchomienia, w której uczestniczyć będą osoby z ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Kawęczyn. Zamawiający umożliwi obecność Wykonawcy podczas sprawdzenia asortymentu i próby uruchomienia.

 1.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

W niniejszym zapytaniu ofertowym, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem (tel.: (63) 288 59 40), e-mailem (ugkaweczyn@kaweczyn.pl) lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Monika Jatczak tel.: 63 288 59 34 Biuro Obsługi Interesanta w godzinach 8.00 – 15.00 .

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę cenową można złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście wg załączonego wzoru  Formularza ofertowego  w zamkniętej kopercie z następującym opisem:

Oferta na usługę pn „Zakup i dostawa wyposażenia oraz urządzeń ratownictwa

 na rzecz ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Kawęczyn”

na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48 , 62 – 704 Kawęczyn

Biuro Obsługi Interesanta (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2020 r. do godz. 11:00.

- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie.

- Wykonawca musi uwzględnić koszty:

* transportu i rozładunku asortymentu do miejsca określonego przez Zamawiającego;

* pozostałych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy (w tym kosztów sprawdzeń i prób uruchomienia, itp.), wszelkich innych opłat (np. cła) oraz podatku VAT.

- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, e-mailem lub drogą pisemną zgodnie z punktem 7 niniejszego zapytania.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargi do 30 tys. euro

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

- Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 1. Załączniki :
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1pkt 1 i ust. 1b ustawy PZP – Załącznik nr 2
 3. Wzór umowy – Załącznik  nr 3

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA POSTAWIENIE JEDNEGO PODWÓJNEGO POMNIKA ORAZ JEDNEGO POJEDYNCZEGO NA CMENTARZU W GŁUCHOWIE

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe

Umowa

RODO

Umowa o przetwarzaniu danych osobowych

Rozeznanie rynku w związku z realizacją projektu „Zdalna szkoła w Gminie Kawęczyn” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia rozeznania rynku 

Rozeznanie rynku

Załącznik-nr-1Formularz ofertowy

Załącznik-nr-2 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik-nr-3 Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z grupą kapitałową

Załacznik-nr-4 Oświadczenie RODO

Załącznik-nr-5 Projekt umowy

Załacznik-nr-6 Wzór naklejki

Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn.

Informacja o wyborze oferty

Wójt Gminy Kawęczyn w trybie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na: opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn.

 

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe.

Gmina Kawęczyn Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

REGON: 311019480.; NIP 668-187-54-86 , Tel. (063)288 59 10; Fax: (063)288 59 40,

email: ugkaweczyn@kaweczyn.pl, adres strony internetowej: www.kaweczyn.pl

 II. Opis przedmiotu zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie postępowania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (na  podstawie  art. 4 pkt. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami).

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zmianyStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn, dla terenów oznaczonych w Uchwale Nr XII/106/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 17 września 2019 roku. Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym należy sporządzić
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności:

    1. Ustawą z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm)
    2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118,poz 1233)

   3. Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 z późn. zm.)
    4. Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

III. Szczegółowy zakres opracowania.

 Opracowanie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn” (zgodnie z uchwałą Nr XII/106/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 17 września 2019 roku) wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami towarzyszącymi koniecznymi do sporządzenia w trakcie opracowania zmiany „Studium …”.

 Do przedmiotu zamówienia należą prace planistyczne w tym:  

       -    inwentaryzacja urbanistyczna - prace terenowe, wizja terenowa zainwestowania i          

       -  uzbrojenia terenu oraz elementów przyrodniczych,

        - prace o charakterze proceduralnym – redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem), wykazy, zestawienia, wystąpienia, projekty uchwał i współpracę przy prowadzeniu procedury oraz dokumentacji prac planistycznych,

      -   prace wstępne, przygotowawcze, analiza wniosków do zmiany „Studium …”,

      -   prace studialne i projektowe – prezentacja koncepcji, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko,

       -   uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii wraz z przygotowaniem projektów pism do instytucji i organów opiniujących i uzgadniających zmianę Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

        - analiza otrzymanych opinii i uzgodnień wraz z przygotowaniem wykazu opinii oraz
wprowadzeniem zmian wynikłych z uzyskanych opinii i uzgodnień, ewentualne wdrożenie ponownej procedury opiniowania i uzgadniania

-        udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,

-        prezentacja projektu zmiany „Studium …”,

-        opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach,

-        wprowadzenie zmian do tekstu i rysunków projektu zmiany „Studium …” odpowiednio do uwzględnionych uwag,

-        zorganizowanie wspólnie z Zamawiającym dyskusji publicznej dotyczącej projektu zmiany „Studium …”, prezentacja projektu zmiany „Studium …” podczas dyskusji publicznej w trakcie wyłożenia projektu zmiany „Studium …”,

-        rozpatrzenie uwag i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu zmiany „Studium …” i prognozy oddziaływania na środowisko; wprowadzenie zmian do tekstu zmiany „Studium …” i rysunku projektu zmiany „Studium …” odpowiednio do uwzględnionych uwag,

-        przygotowanie projektu zmiany „Studium …” do uchwalenia,

-        Przedłożenie radzie Gminy Kawęczyn projektu zmiany „Studium…” po zmianach wynikających z uwzględnionych uwag- projekt uchwały wraz z załącznikami.

-        przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej w celu przedłożenia wojewodzie do sprawdzenia zgodności z przepisami,

-        w przypadku gdy Wojewoda stwierdzi niezgodność z przepisami prawnymi uchwały  i dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, Wykonawca dokona uzupełnienia  i/lub usunięcia wskazanych uchybień, albo ponownego, nieodpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

       -  sporządzenie „podsumowania” oraz „uzasadnienia”, o których mowa w art. 55 ust. 3 oraz art. 42 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.).

          - prowadzenie na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia konsultacji z Zamawiającym,

           - uzupełnienia (zmiany) opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia o  niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowania do przepisów obowiązujących na dzień zakończenia realizacji 

            przedmiotu zamówienia (w przypadku zmiany prawa w trakcie  realizacji przedmiotu  zamówienia).

Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

 IV. Wymagania dotyczące wykonania zamówienia.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące prace:

 -.Kompletny projekt uchwały w sprawie zmiany studium zawierającego część tekstową i graficzną  w formie papierowej- 3 egz.

 1. 3 egz. rysunku studium ujednoliconego.
 2. 3 egz. ujednoliconego tekstu studium
 3. Opracowanie ekofizjograficzne. 1egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej CD/DVD.
 4. Prognozę oddziaływania na środowisko. 2 egz. + l egz. w wersji elektronicznej CD/DVD.
 5. Studium w wersji elektronicznej ( Płyta CD/DVD – 3 egz.)

 Koszty związane ze sporządzaniem zmiany Studium …” ponosi Wykonawca, z wyłączeniem:

-        kosztów podkładów mapowych,

-        kosztów ogłoszeń prasowych,

-        kosztów wysyłki korespondencji.

 V. Wymagane warunki.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące postanowienia:

-        posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

-        posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie w dwóch etapach:

- I  etap 40% wynagrodzenia po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego projektu  zmianyStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn,

- II etap 60% wynagrodzenia po uzyskaniu przez uchwałę  Rady Gminy w Kawęczynie w sprawie  zmianyStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn statusu prawomocności i ostateczności.

 Wynagrodzenie zarówno za I jak i II etap  będzie płatne w terminie 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku z załączonym protokołem przekazania projektu lub ostatecznej zmiany dokumentu podpisanym przez obie strony i sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

VII. Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Formularz oferty  - załącznik nr 1.

2. Oświadczenie zgodne z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr2

 VIII. Opis przygotowania oferty

1        Oferta musi obejmować całość zamówienia.

2        Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

3        Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres : Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn z oznaczeniem: Oferta na: opracowanie zmianyStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn.

4        Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5        Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi .

 IX Kryterium oceny ofert

Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  cena  – 100%

X. Miejsce i termin składania ofert.

1        Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub listownie):  Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn (sekretariat) - w terminie  do 19.03.2020r. do godziny  1100.

2        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2020, o godz. 11,30 w siedzibie Zamawiającego.

3        O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

4        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5        Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7        Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 XI. Postanowienia ogólne.

1        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

2        Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego.

3        Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

4        Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Urzędu Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

5        Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Halina Ambroziak-Juszczak  63 2885 920 lub Zofia Osiborska 62 2885922.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferowy

Oświadczenie

Wzór umowy

Umowa na przetważanie danych osobowych

Ogólna Klauzula Informacyjna

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn"

Zapytanie ofertowe na opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia- Strefa inwestycyjna

Informacja o wyborze oferty

Postępowanie uproszczone  prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się postanowienia Regulaminu. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do składania ofert na: opracowanie  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia- Strefa inwestycyjna

I Nazwa i adres Zamawiającego:

         Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48,  62-704 Kawęczyn,

         REGON 311019480  NIP 668-187-54-86

        Tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40

 II Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanieMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia- Strefa inwestycyjna ”określonego w Uchwale Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:

 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),
  1. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
  2. Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.
  3. Sztuką urbanistyczną.

III Szczegółowy zakres opracowania

 Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia- Strefa inwestycyjna” (zgodnie z uchwałą Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 kwietnia 2019 roku) wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami towarzyszącymi koniecznymi do sporządzenia w trakcie opracowania  planu.

Do przedmiotu zamówienia należą prace planistyczne w tym:

1.przygotowanie ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2.przygotowanie  wzoru wniosku odnoszącego się do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który udostępniony zostanie mieszkańcom- przedstawienie Wójtowi Gminy Kawęczyn,

3.przeanalizownie wniosków od mieszkańców co do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

4.przygotowanie propozycji sposobu rozpatrzenia składanych wniosków i przedstawienie jej Wójtowi Gminy Kawęczyn

5.zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6.przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

7.uzyskanie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

8.przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

9.przygotowanie protokołu z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

10.przeanalizowanie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym przedłożenie Wójtowi Gminy propozycji sposobu ich rozpatrzenia,

11.wprowadzenie zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikających z rozpatrzenia wniesionych uwag,

12.zaprezentowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną oraz w czasie dyskusji publicznej zorganizowanej w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu,

13.przygotowanie i przekazanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z listą uwag nieuwzględnionych, wniesionych do projektu MPZP wraz z propozycją sposobu ich rozpatrzenia – w formie umożliwiającej przedstawienie Radzie Gminy do uchwalenia,

14.uczestnictwo w komisjach Rady Gminy, na których opiniowany będzie projekt uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

15.uczestnictwo w sesjach Rady Gminy, na których podejmowany będzie projekt uchwały,

16.opracowanie ostatecznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przekazanie go w formie i liczbie egzemplarzy określonej w umowie, celem przekazania go do oceny zgodności z prawem przez służby Wojewody Wielkopolskiego,

17.opracowanie stanowiska merytorycznego w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego wobec uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

18.wykonanie w imieniu Wójta Gminy i w uzgodnieniu z nim, zadań wynikających z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), z zastrzeżeniem, że wszystkie projekty ogłoszeń i pism przygotowuje Wykonawca, a następnie po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy Kawęczyn wyrażonej w formie podpisu przekazuje zainteresowanym podmiotom,

19.przygotowanie opracowania ekofizjograficznego poprzez dostosowanie do obecnych uwarunkowań przyrodniczych i środowiskowych, na podstawie art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 20-19 r., poz. 1396 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 155, poz. 1298),

Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

 IV Wymagania dotyczące wykonania zamówienia.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące prace:

 4 egz.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z rysunkami - stanowiącymi załącznik graficzny do uchwały w formie wydrukowanej i 1 egz. elektronicznej

 2 egz. części graficznej – do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (na formatkach A4 lub dostosowane do wymogów w/w publikacji ),

 4 egz. prognozy oddziaływania na środowisko – w formie wydrukowanej oraz 1 egz.elektroniczny na płycie CD/DVD,

 4 egz. opracowania ekofizjograficznego w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD,

 2 egz. dokumentacji formalno-prawnej dotyczącej procedury sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu przedłożenia Wojewodzie do oceny zgodności z przepisami prawa.

Koszty związane ze sporządzaniem zmiany planu ponosi Wykonawca, z wyłączeniem:

-        kosztów podkładów mapowych,

-        kosztów ogłoszeń prasowych,

-        kosztów wysyłki korespondencji.

 V Warunki realizacji zamówienia

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie w dwóch etapach tj. :

- I  etap 40% wynagrodzenia po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia- Strefa inwestycyjna,

- II etap 60% wynagrodzenia po uzyskaniu przez
uchwałę Rady Gminy w Kawęczynie w sprawie opracowania   „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia- Strefa inwestycyjna” statusu prawomocności  i ostateczności

 Wynagrodzenie zarówno za I jak i II etap  będzie płatne w terminie 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku z załączonym protokołem przekazania projektu lub ostatecznej zmiany dokumentu podpisanym przez obie strony i sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące postanowienia:

- posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 2

 VI Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.  Dopuszcza się możliwości wydłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia. Termin wykonania może ulec zmianie w przypadku:

-        zmiany aktów prawnych oraz norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy,

-        opóźnień w uzyskaniu materiałów źródłowych lub opinii i uzgodnień,

-        konieczność powtórzenia części procedury związanej z uchwaleniem zmiany planu,

-        konieczność przeprowadzenia ponownych wyłożeń zmiany planu w wyniku uchylenia uchwały przez organ nadzorczy lub sąd,

-        konieczność uzyskania ponownych lub dodatkowych uzgodnień czy wyjaśnień.

 VII Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Formularz oferty  - załącznik nr 1.

2. Oświadczenie ,zgodne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr2

 VIII Opis przygotowania oferty

1        Oferta musi obejmować całość zamówienia.

2        Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

3        Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres : Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn z oznaczeniem: Oferta na: “Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia- Strefa inwestycyjna ”.

4        Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5        Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi .

IX Kryterium oceny ofert

Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  cena  – 100%

X Miejsce i termin składania ofert

 1        Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub listownie):  Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn (Punkt Informacyjny) - w terminie  do 19.03.2019 r. do godziny  1100. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2020, o godz. 11,45 w siedzibie Zamawiającego.

2        O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

3        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4        Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6        Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 XI Postanowienia ogólne

1        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

2        Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego.

3        Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

4        Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

5        W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną.

6        Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Halina Ambroziak-Juszczak tel.: 63 288 59 20, lub  Zofia Osiborska tel.: 63 2885 922

Załączniki:

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz oferowy

Oświadczenie

Wzór umowy

Umowa na przetważanie danych osobowych

Ogólna Klauzula Informacyjna

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów - Kolonia - Strefa inwestycyjna

Zapytanie ofertowe na zadanie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa

Oświadczenia

Wykaz usług

Wykaz osób

Umowa

Program funkcjonalny - użytkowy

Umowa RODO

Zapytanie ofertowe "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn"

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Przedmiar Tokary Drugie

Przedmiar Milejów

Projekt Milejów

Projekt Tokary Drugie

Formularz oświadczenia

Umowa RODO

Klauzula RODO

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn."Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn"

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn."Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn"

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn w 2020 roku

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Wzór umowy

Umowa RODO

Klauzula RODO

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Kawęczyn w 2020 roku

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Umowa

Załącznik do umowy

Zapytanie ofertowe „Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”

Informacja o wyborze oferty

 

RG.LK.2601.14.2019                                                                                                               Kawęczyn, dn.18.11.2019 r.

 

                                                                                                                                                                                                                            

    

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie uproszczone  prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

         Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48,  62-704 Kawęczyn,

         REGON 311019480  NIP 668-187-54-86

        Tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40

   

 1. 2.         Opis przedmiotu zamówienia:

2.1  Przedmiotem zamówienia jest  „Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania  obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”. Sprzedaż i dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania następujących obiektów z terenu Gminy Kawęczyn:

 

                   a) Urząd Gminy w Kawęczynie -  ok.20 ton ekogroszku luzem

                   b) Ośrodek Zdrowia w Kowalach Pańskich -  ok. 25 ton ekogroszku luzem

                   c) Ośrodek Zdrowia w Tokarach - ok. 25 ton ekogroszku luzem

                   d) OSP Milejów - ok. 3 ton miału wysokokalorycznego

                   e) OSP Kawęczyn - ok. 3 ton miału wysokokalorycznego

                   f) OSP Kowale Pańskie - ok. 3 ton miału wysokokalorycznego

                   g) OSP Skarżyn - ok. 1,5 tony miału wysokokalorycznego

                   h) OSP Skarżyn - ok. 1 tony węgla kostki

                    i) OSP Tokary - ok. 2 ton węgla kostki    

                    j) OSP Głuchów - ok. 2 ton ekogroszku workowanego

                   k)Młodzianów nr 25 – pomieszczenia socjalne – ok 6 ton ekogroszku workowanego

                   l) OSP Marianów – ok. 0,5 tony węgla kostki

                   ł) OSP Będziechów – ok. 0,5 tony węgla kostki

                   m) OSP Żdżary -0,5 tony węgla kostki

                   n) Świetlice  wiejskie – ok 3 tony węgla kostki

           

2.2  Łącznie około 96 ton opału (+/- 20%), w tym: 10,5 ton miału wysokokalorycznego  o   wartości opałowej co najmniej 23.000 kcal, 7,5 tony węgla kostki  o wartości opałowej 30.000 kcal, około 8 ton ekogroszku workowanego o wartości opałowej 27.000 kcal i około 70 tony ekogroszku luzem.

2.3  Dostawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym transportem i na własny koszt w ilościach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego do wysokości zamówienia.

2.4  Do każdej dostawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikat jakości opału, potwierdzający spełnienie warunków określonych w niniejszym zapytaniu.

2.5  Ilość zamówionego miału węglowego wysokokalorycznego, węgla oraz ekogroszku  należy  traktować szacunkowo. Ilość ta może się zwiększyć lub zmniejszyć  o ok.+/- 20% w zależności od rzeczywistego zużycia w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia umowy tj. 31 grudnia 2020 roku. Taka zmiana ilości dostaw w w/ w  granicach nie stanowi istotnej zmiany umowy.

2.6  Umowy zostaną zawarte na ceny jednostkowe, w przypadku zmiany wielkości zapotrzebowania , dostawca nie zmieni cen jednostkowych miału, węgla oraz ekogroszku, a zapłata  dokonana zostanie tylko za faktycznie dostarczony i przyjęty przez Zamawiającego miał, węgiel oraz ekogroszek.

2.7  W ramach gwarancji dostawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany miał, węgiel, ekogroszek w terminie 7 dni od daty pisemnego lub telefonicznego powiadomienia go o zastrzeżeniach. 

 

CPV 09111210-5

 1. 3.       Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące       warunki:

-   posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

-    zdolności techniczne lub zawodowe

-    znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia

 Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 1. Kryterium oceny ofert – najniższa cena
 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną.
 2. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.
 3. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg. wzoru :

                               

                                               cena oferty najniżej skalkulowanej brutto

    liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 %

                                                            ceny oferty ocenianej brutto

 

4.1 Opis sposobu obliczania ceny:

a)      Wykonawca określi cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia na  załączonym do zapytania ofertowego formularzu ofertowym.

b)      Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto za 1 tonę węgla , miału bądź ekogroszku oraz łączną cenę brutto dla realizacji zamówienia.

c)      Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z uwzględnieniem kosztów dostawy węgla, miału bądź ekogroszku do kotłowni wskazanych budynków.

d)      Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT;

e)      Cena oferty jest stała przez cały okres realizacji.

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp-  Załącznik nr 2
 3. Wzór umowy – Załącznik nr 3.
 4. RODO – Załącznik nr 4.
 5. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 5.
 1.   Termin realizacji zamówienia.

Od momentu podpisania umowy do 31.12. 2020 r.

 1.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Małgorzata Jaworska tel.: 63 288 59 29. pokój nr 19.

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście wg załączonego wzoru  Formularza ofertowego  w zamkniętej kopercie z następującym opisem:

Oferta na „Dostawę węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania  obiektów z terenu Gminy Kawęczyn” na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48 , 62 – 704 Kawęczyn

Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do 25.11.2019 r. do godz. 11:00.

 

- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych – wszystkie rubryki musza być wypełnione.

- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie.

- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargi do 30 tys. euro

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 1. Załączniki :
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 i 1b ustawy PZP – Załącznik nr 2
 3. Wzór umowy – Załącznik nr 3
 4. RODO – Załącznik nr 4.
 5. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 5.

 

Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn

 Informacja o wyborze oferty

RG-LK.2601.13.2019

  Kawęczyn, 15.11.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie uproszczone  prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

 1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

        Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48,  62-704 Kawęczyn,

        REGON 311019480  NIP 668-187-54-86

        Tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40

   

 1. 2.     Opis przedmiotu zamówienia:

             

      Przedmiotem zamówienia są usługi:

„Wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn”.

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1)      Zamówienie obejmuje wykonanie usługi w miejscowościach o następujących danych

       adresowych:

- Szkoła Podstawowa im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie

  adres: Skarżyn 26a, 62-704 Kawęczyn

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach

        adres: Tokary Pierwsze 57, 62-704 Kawęczyn

     - Ośrodek Zdrowia w Tokarach Pierwszych NZOZ

 adres: Tokary Pierwsze 47, 62-704 Kawęczyn

 

2)      Szacunkowa ilość nieczystości ciekłych przeznaczonych do wywozu w trakcie trwania umowy wynosi: 536 m3/rok. Podana szacunkowa ilość nieczystości płynnych może się zwiększyć lub zmniejszyć o ok. -/+ 20% w zależności od rzeczywistego zużycia wody w okresie realizacji usług podczas obowiązywania umowy,  w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmniejszenia bądź zwiększenia zamówienia. Taka zmiana ilości w w/w granicach nie stanowi istotnej zmiany umowy.

3)      Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy (załącznik nr 3 do zap. ofertowego).

4)      Wykonawca zobowiązany jest do mechanicznego wypompowania nieczystości płynnych ze zbiorników i wywiezienia ich do punktów zlewnych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym /osobiście, telefonicznie lub pisemnie/.

5)      Zapewnienia częstotliwości wywozu nieczystości płynnych odpowiadającą zapotrzebowaniu Zamawiającego.

6)      Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień składania ofert oraz w okresie trwania umowy aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kawęczyn oraz aktualną umowę ze stacją zlewną.

7)      Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dyspozycyjności przez całą dobę, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, klęskach żywiołowych.

8)      Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności – przedmiotu zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Wykonawca w czasie realizacji usługi będzie utrzymywał porządek na terenie posesji np. rozlane w trakcie wykonywania usługi fekalia będą natychmiast sprzątnięte.

9)      Prawidłowo wykonane usługi, potwierdzone będą przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Kawęczyn.

10)  Wynagrodzenie za realizację zadania – wywóz nieczystości wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury w oparciu o potwierdzone ilości wywozu.

11)  Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o sytuacjach uniemożliwiających realizację umowy.

12)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia.

 

CPV: 90.00.00.00–7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania

                                          i usługi ekologiczne

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące       warunki:

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Kawęczyn.

-    zdolności techniczne lub zawodowe oraz

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Kryterium oceny ofert – najniższa cena
 1. Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena -100%.
 2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto za 1 m3 wywozu nieczystości.
 3.      Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowane zostanie najniższe wynagrodzenie brutto za jednostkę 1 m3 wywozu nieczystości ciekłych.
 5. Cena jednostkowa brutto za  1 m3 będzie porównywana z innymi ofertami.
 6. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.
 7. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 8.  Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru:

 

         cena oferty najniżej skalkulowanej brutto

liczba punktów oferty  = -------------------------------------------------- × 100 pkt

                                                                         cena oferty ocenianej brutto

 

 

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp-  Załącznik nr 2
 3. Zaparafowany wzór umowy – Załącznik nr 3
 4. RODO – Załącznik nr 4.
 5. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 5.

 

Ponadto Wykonawca poda Zamawiającemu w formularzu ofertowym informację o posiadaniu bądź ewentualnym braku aktualnego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Kawęczyn. Zamawiający w oparciu o dane z formularza ofertowego zweryfikuje w/w inf. w gminnym rejestrze zezwoleń.

 

 1.   Termin realizacji zamówienia.

 

Od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

 1.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Małgorzata Jaworska tel.: 63 288 59 29. pokój nr 19.

 

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście wg załączonego wzoru  Formularza ofertowego  w zamkniętej kopercie z następującym opisem:

Oferta na usługę pn. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie  nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn” na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48 , 62 – 704 Kawęczyn

Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2019 r. do godz. 11:00.

- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych – wszystkie rubryki musza być wypełnione.

- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie.

- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip/przetargi-i-ogloszenia/przetargi-do-30-tys-euro

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

 1. Załączniki :

 

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1pkt 1 i ust. 1b ustawy PZP – Załącznik nr 2
 3. Wzór umowy – Załącznik nr 3
 4. RODO – Załącznik nr 4.
 5. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

______________________                                                       

                        

      (pieczęć firmowa oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z zapytaniem ofertowym na realizację usługi pn.

 „Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie              nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn”.

Oferuję wykonanie usługi w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym Nr RG.LK.2601.13.2019 za wynagrodzenie:

cenę netto za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych : .............................................................................zł

słownie netto: ......................................................................................................................................zł

cenę brutto za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych: ............................................................................zł

słownie brutto: ....................................................................................................................................zł

podatek VAT:………………………………………………………………………..........................zł

słownie podatek VAT:..........................................................................................................................zł

Cena określona w pkt.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

2. Deklaruję ponadto:

a) termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

b) warunki płatności: przelew 14 dni,

 

Ponadto oświadczamy, że:

 • Posiadam/ nie posiadam* aktualne/go zezwolenie/a na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Kawęczyn
 • zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń
 • uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy;
 • uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od dnia otwarcia ofert.
 • zapoznałem się z postanowieniami umowy, która jest częścią zaproszenia i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez Zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.
 • wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne;
 • dane dotyczące Wykonawcy zawarte w treści niniejszego formularza oferty są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty.
 • oferta niniejsza składa się z ______kolejno ponumerowanych stron;
 • wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty, stanowiące jej integralną część:

 -_________________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

Imię i nazwisko…………………………………………………..

Telefon/faks………………………………………………………

E-mail………………………………………………………………..

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

………………………………………………….

                   (miejscowość, data)                                                                                 

 

 

………………………………………………………………

                     (imię i nazwisko, podpis  oferenta                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

 

                                                                                                                          

_____________________________________                                                           

                        

             (pieczęć firmowa oferenta)

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp

 

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na  zadanie pn.Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn”.  oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

 

 1. 1.      posiadam/my kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. 2.      znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia;
 3. 3.      posiadam/my zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia;

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiajacego w zapytaniu ofertowym.

 

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzamy własnoręcznym podpisem, świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 i 297 Kodeksu Karnego.

 

 

 

 

 

 

........................., dn. .........................                                                                 ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki    

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR

UMOWA NR …./….

zawarta w dniu ………………  r.

Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

 REGON  311019480,  NIP 668 187 54 86,

 

 reprezentowaną przez:

Jana Nowaka – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy

Zwaną dalej „Zamawiającym

a

______________________________________________________________

 

NIP ____________________________REGON ______________________

reprezentowanym przez:

______________________________________________________________

zwanym dalej „Wykonawcą”,

 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych pn. „Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn”. 

została zawarta umowa o następującej treści:

 

 

 

§ 1

 

 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn.
 2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu ofertowym i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w miejscowościach o następujących danych adresowych:

 

 

Lp.

Nazwa Placówki

Adres

 1.  

Szkoła Podstawowa im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie

Skarżyn 26a, 62-704 Kawęczyn

 1.  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach

Tokary Pierwsze 57, 62-704 Kawęczyn

 1.  

Ośrodek Zdrowia w Tokarach Pierwszych NZOZ

Tokary Pierwsze 47, 62-704 Kawęczyn

 

§ 2

 

Strony ustalają, że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 umowy zostanie wykonany w terminie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

 

 

 

§ 3

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

   opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem umowy z najwyższą starannością i winien kierować się zasadą ochrony interesów Zamawiającego.

3. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności BHP.

4. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1)   mechanicznego wypompowania nieczystości ciekłych ze zbiorników i wywiezienia ich do punktów zlewnych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym /osobiście, telefonicznie lub pisemnie/,

2)   zapewnienia częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych odpowiadającą zapotrzebowaniu Zamawiającego,

3)   uprzątnięcia zanieczyszczenia powstałego w wyniku poboru i wywozu nieczystości ciekłych,

4)   w przypadku awarii sprzętu Wykonawcy, zapewnienia przez Wykonawcę ciągłości odbioru nieczystości ciekłych po cenach zagwarantowanych w Umowie zawartej z Zamawiającym poprzez zorganizowanie zastępczego odbioru nieczystości ciekłych we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiający zobowiązany jest do:

1)   utrzymywania zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych w stanie umożliwiającym ich eksploatację,

2)   zapewnienia dostępności do miejsca lokalizacji zbiorników dla sprzętu wywozowego oraz osób zatrudnionych przy ich opróżnianiu,

3)   zgłoszenia faktu nie wywiezienia nieczystości w ciągu 2 dni od daty, kiedy usługa miała być wykonana.

 

§ 4

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wykonanych usług na wskazanych nieruchomościach. Kontrole przeprowadzone będą podczas opróżniania zbiornika, w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli jakości wykonywanych usług w zakresie uprzątnięcia zanieczyszczenia powstałego w wyniku poboru i wywozu nieczystości ciekłych. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych w toku kontroli zanieczyszczeń (nie później niż w ciągu 24 godzin).

 

§ 5

 

1. Strony ustalają na podstawie oferty Wykonawcy:

cenę netto za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych :...........................................................................zł

słownie netto: ...................................................................................................................................zł

cenę brutto za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych:...........................................................................zł

słownie brutto: ..................................................................................................................................zł

podatek VAT:………………………...……..……………………………………..........................zł

słownie podatek VAT:.......................................................................................................................zł

2. Cena jednostkowa ryczałtowa brutto za 1 m3 wywiezionych nieczystości ciekłych została określona w ofercie Wykonawcy z dnia ………… .

3. Podane w ofercie ceny będą stałe poprzez cały okres realizacji umowy.

4. Za realizację poszczególnych zamówień Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne, wyliczone na podstawie  ilości wywiezionych nieczystości płynnych wskazanych w zleceniu oraz ceny  jednostkowej określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy.

5. Podstawę zapłaty wynagrodzenia stanowić  będą faktury VAT wraz z załącznikami:

1)   potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania usługi (ze wskazaniem placówki, ilości wypompowanych nieczystości ze zbiornika oraz datą wywozu),

2)   potwierdzeniem odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

  6. Faktury wystawiane będą na poszczególne obiekty wg danych załączonych w zał. nr 1.

7.Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

 

§ 6

 

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zastosowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w każdym czasie w przypadku ujawnienia, że:

1) Wykonawcy zostanie cofnięte lub wygaśnie zezwolenie na prowadzenie działalności będącej

     przedmiotem umowy,

2) Wykonawca bez uzasadnienia nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie,

3) Wykonawca narusza podstawowe obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub powoduje

     swoim działaniem albo zaniechaniem zagrożenie życia lub zdrowia pracowników oraz wychowanków placówek,

 

§ 7

 

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będą osoby

   upoważnione przez Wójta Gminy Kawęczyn tj.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach  – Ewa Wojtczak

- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie -

               Krzysztof Jesionek.

- Ośrodek Zdrowia w Tokarach NZOZ – Jarosław Król

2. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie:

……………………………………..……………telefon nr ............................................

 

§ 8

 

1. Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej i potwierdzenia

     przyjęcia jej przez obie strony umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Ewentualne spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego sąd  powszechny.
 2. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

 

.

 

                  ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA

 

 

            .........................................                                                      ..........................................

 

                                                                                                    

                                                                                     

   Załącznik nr 1 do umowy Nr …

                                                                                                    na usługę z dn. ………..r.

 

 

Dane do Faktury

 

 

 

 

 1. Szkoła Podstawowa im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie

adres: Skarżyn 26a, 62-704 Kawęczyn

NIP 668-13-52-334 REGON 001144735

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach

      adres: Tokary Pierwsze 57, 62-704 Kawęczyn

      NIP 668-13-50-944 REGON 000710517

 

 1. Gmina Kawęczyn

      adres: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

      REGON  311019480,  NIP 668 187 54 86,

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Kawęczyn z siedzibą: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, reprezentowana przez Wójta Gminy. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail ugkaweczyn@kaweczyn.pl, telefonicznie pod numerem 63 288 59 10 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kaweczyn.pl

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

 wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Kawęczynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia

 wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania

władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez

Urząd Gminy w Kawęczynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

4) W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to

konieczne do wykonywania ustawowych zadań urzędu. Będziemy przekazywać dane wyłącznie:

 podmiotom upoważnionym do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie

odpowiednich przepisów prawa.

 podmiotom, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty

przetwarzające).

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji

międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9) W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10) Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych.

11) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.

12) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie  Gminy Kawęczyn. Przy czym podanie danych jest:

 obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

 dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub brak możliwości zawarcia umowy.

13) Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to z

automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.

 

 

 

..........................................................

data i podpis

 

 

 

 Do pobrania:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

Zapytanie ofertowe na przebudowe oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn

RG-DIT.7011.15.2019                                                                           Kawęczyn, dn. 15.11.2019 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

            Dotyczy: zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn”.

 

 

Działając na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem” w imieniu Gminy Kawęczyn zawiadamiam, że   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania:

dla Część I: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV – montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawęczyn;

Część II: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV - montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów. jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

 

Numer oferty: 1

            Nazwa (firmy) Wykonawcy: Z.U.H. EL-KOM Jan Napierała

            Adres (siedziby) Wykonawcy: Słodków 9a, 62-700 Turek

Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” – 100 pkt.

 

 

Uzasadnienie:

Oferta została uznana za ważną i najkorzystniejszą na podstawie kryterium cena 100%, to znaczy jest ofertą z najniższą ceną w wysokości dla części I: 5.180,00 PLN brutto  i części II:  6.371,40 PLN brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert nr sprawy RG-DIT.7011.15.2019 wpłynęła 1 oferta.

 

Wyżej wymienione postępowanie prowadzone było poza trybem ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie przysługuje odwołanie.

 

 

                                                                                                                       /-/ Jan Nowak

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. Na podstawie złożonych ofert zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

 Zwracamy się z uprzejma prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

REGON 311019480 NIP 668-187-54-86

TEL: (63) 288 59 10, Fax.: 63 288 59 40

 2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn”, tj.: Część I: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV – montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawęczyn;

Część II: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV - montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów.

 CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektrycznych

 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części podany jest w załącznikach w postaci projektów budowlanych oraz przedmiarów załączonych do powyższego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  Zakres zamówienia obejmuje także:

1.Przygotowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej nr 4494P w miejscowości Kawęczyn.

2.Przygotowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi wewnętrznej należącym do Gminy Kawęczyn położonej na działce ewidencyjnej nr 267 w miejscowości Milejów.

3.Wystąpienie do odpowiedniego zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogi.

4. Przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej oraz map z inwentaryzacji geodezyjnej potrzebnych do odbioru inwestycji.

5. Przygotowanie wykazu zamontowanych materiałów.

6. Wykonawca zobowiązany jest również do zakupu na swój koszt materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej niezbędnych do realizacji zamówienia.

7. W przypadku, gdy Wykonawca uzna fakt, iż Zamawiający nie uwzględnił w dokumentacji wszystkich niezbędnych elementów do realizacji zamówienia, należy dołączyć specyfikację nieuwzględnionych kosztów, ujmując je w całkowitych kosztach realizowanego zadania.

 Warunki realizacji zamówienia:

1. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z lokalnymi warunkami przebiegu trasy linii oświetlenia drogowego oraz lokalnymi warunkami realizacji inwestycji.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostosować czas pracy, przestoje, przepięcia, kolejność robót itp. do wymagań Zamawiającego.

3. W przypadku, gdy dokumentacja techniczna bądź ogłoszenie zawierać będzie nazwę producenta lub firmy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów jednak o parametrach nie gorszych niż opisane
w dokumentacji projektowej.

 Warunki płatności:

Wynagrodzenie ofertowe jest wynagrodzeniem ryczałtowym i winno obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz przewidziane prawem opłaty i podatki. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z projektu budowlanego, przedmiaru, kosztorysu ofertowego niniejszego zapytania ofertowego oraz zalecanej wizji lokalnej.

 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
 • posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą – która w trakcie realizacji zamówienia może pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca min. 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1

2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp – Załącznik nr 2

( Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części postępowania składa jedno oświadczenie)

3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3

( Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części postępowania składa jedno oświadczenie)

4. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia – Załącznik nr 4

( Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części postępowania wypełnia tabelę dla danych części przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi tę samą osobę w funkcji kierownika budowy w kilku częściach).

5. Klauzula RODO.

5. Kryteria oceny ofert – najniższa cena

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną lub przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny.

2. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.

3. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

4. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru:

 

                                               cena oferty najniżej skalkulowanej brutto

    liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 %

                                                            ceny oferty ocenianej brutto

 

 Opis sposobu obliczania ceny:

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do zapytania ofertowego formularzu ofertowym.

2. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym formularzu ofertowym.

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

4. Cena oferty jest stała przez cały okres realizacji.

6. Termin realizacji zamówienia (dla wszystkich części)

 Od momentu podpisania umowy do 13.12.2019 r.

 7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

 W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Tomczak tel. (63) 288 59 30, pokój nr 20.

8. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście wg załączonego wzoru Formularza ofertowego w zamkniętej kopercie z następującym opisem: Oferta na „Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn” na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2019r. do godz. 12:00.

 - Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie (wszystkie rubryki musza być wypełnione).

- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.kaweczyn.pl/aktualności/przetargii ogłoszenia/przetargi do 30 tys. euro.

- W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia – w każdej części.

 Załączniki:

1. Formularz ofertowy  oraz oświadczenia

 2. Projekty techniczne kawęczyn,  projekt techniczny Milejów

3.Kosztorys ofertowy Kaweczyn, kosztorys ofertowy Milejów

4. Wzór umowy

5. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

6. Klauzula RODO.

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie”.

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie”.

Kosztorys

RODO

Zapytanie ofertowe „ Zakup wraz z transportem 75 krzeseł do świetlicy wiejskiej w Skarżynie”.

Zapytanie ofertowe „ Zakup wraz z transportem 75 krzeseł do świetlicy wiejskiej w Skarżynie”.

Umowa na przetwarzanie danych RODO

Informacja o unieważnieniu

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawa i montaż kostki brukowej w miejscu pod ognisko na placu sportowo - rekreacyjnym w sołectwie Będziechów

Zapytanie

Umowa na przetwarzanie danych

Rysynek

Informacja o wyborze oferty

„Zakup, dostawę i montaż ogrodzenia działki wiejskiej w Marianowie Kolonii oraz placu przy starej szkole w Tokarach Pierwszych".

„Zakup, dostawę i montaż ogrodzenia działki wiejskiej w Marianowie Kolonii oraz placu przy starej szkole w Tokarach Pierwszych".

Umowa przetwarzania danych RODO

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż kostki brukowej na placu rekreacyjnym w sołectwie Chocim

Informacja o wyborzę oferty

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż kostki brukowej na placu rekreacyjnym w sołectwie Chocim

Umowa przetwarzania danych RODO

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zakup wraz z transportem 2 bramek do piłki nożnej

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na zadanie  pn. Zakup wraz z transportem 2 bramek do piłki nożnej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „ Zakup, dostawa i montaż kostki brukowej”

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „ Zakup, dostawa i montaż  kostki brukowej”.

Zapytanie ofertowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytane ofertowe na bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn

Formularz ofertowy

RODO

Umowa

Zapytanie ofertowe na zadanie pn „Budowa zjazdu tymczasowego w Marianowie Kolonii.” oraz „Remont przepustu w Będziechowie.”

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe

Formularz Ofertowy

Wzór umowy

RODO

Budowa Zjazdu Tymczasowego

Przedmiar

Projekt budowlany

PROJEKT OZNAKOWANIA CZASOWEGO

PROJEKT OZNAKOWANIA DOCELOWEGO

Zapytamie ofertowe na „ Remont świetlicy wiejskiej w Marianowie”.

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe

Kosztorys ofertowy

Umowa na przetwarzanie danych osobowych

Zapytanie ofertowe ”Malowanie korytarza i wykonanie lapmerii z paneli ściennych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie"

Zapytanie ofertowe ”Malowanie korytarza i wykonanie lapmerii z paneli ściennych w budynku Środowiskowe Domu Samopomocy w Młodzianowie"

Formularz ofertowy z załącznikami

Zapytanie ofertowe pn. Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pt. Przebudowa linii średniego napięcia 15 kV w miejscowości Marianów

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawa i montaż ogrodzenia części placu przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na  zakup, dostawa i montaż ogrodzenia części placu przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie.

Zapytanie ofertowe na zakup 2 kosiarek i traktorka ogrodowego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe  na zakup 2 kosiarek i traktora ogrodowego wraz z załącznikami.