niedziela, 19 września 2021r. Imienieny Januarego i Konstancji
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn

2021-08-12 12:06:17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi gminnej wraz ze zjazdami do gruntów rolnych w miejscowości Żdżary

2021-08-10 08:54:40

Przetarg na roboty budowlane: Część I remont drogi gminnej w m. Marianów oraz budowa drogi w m. Kawęczyn- Dino i budowa zjazdu w m. Kawęczyn; Część II budowa chodnika w m. Kawęczyn

2021-03-29 13:30:31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kawęczyn – III etap w systemie zaprojektuj i wybuduj

2021-01-14 14:25:03

Przetarg nieograniczony pn. na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego

2020-11-27 13:43:58

Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn rok 2021

2020-11-18 13:01:09

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup i dostawa wyposażenia do żłobka w ramach projektu „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców” oraz projektu „Gminny żłobek w Kawęczynie”

2020-10-30 13:24:21

Przetarg nieograniczony pn. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn rok 2021

2020-10-23 14:22:04

Przetarg nieograniczony pn. Zakup i dostawa wyposażenia do żłobka w ramach projektu „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców”

2020-09-28 11:32:42

Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021

2020-08-14 13:33:37

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kawęczynie” 23.07.2020

2020-08-13 12:07:47

Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn

2020-08-14 10:36:53

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich”

2020-07-28 11:03:19

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kawęczynie”

2020-07-17 13:23:27

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciemień”.

2020-05-11 10:13:11

Budowa budynku szatniowo-magazynowo-sanitarnego wraz z infrastukturą towarzyszącą przy budynku sportowym w Kawęczynie

2020-04-29 10:57:15

Przetarg nieograniczony pn. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAWĘCZYN”

2020-04-10 10:08:06

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Milejów i przebudowa chodnika w miejscowości Kawęczyn

2020-02-21 12:27:30

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jakie przewiduje się przeprowadzić w 2020 r.

2020-03-16 15:39:47

Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Budowa Żłobka w Gminie Kawęczyn"

2020-02-04 14:41:56

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie w systemie zaprojektuj i wybuduj”

2020-01-10 12:12:50

Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Żdżary o dł. 0,811 km".

2019-10-15 12:48:59

Trzeci przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kawęczyn

2019-09-02 21:18:57

Drugi przetarg nieograniczonym na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kawęczyn

2019-08-02 14:54:40

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów”

2019-09-17 14:27:50

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kawęczyn

2019-07-25 21:18:10

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia”

2019-08-02 13:01:45

Przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn 2019

2019-07-31 15:19:08

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020.

2019-07-30 18:00:37

Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn” Kowale Pańskie - Kolonia i Głuchów

2019-06-26 09:37:50

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianów”

2019-06-06 19:55:59

Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”

2019-03-16 19:02:15

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2019 R

2019-01-25 12:16:08

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa drogi w miejscowości Kawęczyn” nr sprawy RG-FZP.271.12.2018

2018-09-07 09:52:21

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa linii 0,4 kV oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"

2018-07-31 14:48:24

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa linii 0,4 kV oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"

2018-07-31 14:48:24

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. "Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”

2018-08-27 08:29:16

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. "Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”

2018-07-27 10:41:02

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa drogi w miejscowości Kawęczyn”

2018-08-17 13:51:42

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa drogi w miejscowości Kawęczyn”

2018-07-27 10:12:18

Przetarg nieograniczony pn. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn.

2018-07-18 10:38:25

Przetarg nieograniczony pn. "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 03.09.2018 do 19.06.2019

2018-07-16 12:06:32

zapytanie ofertowe na prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Wojciechów i składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Milejów

2018-05-23 15:16:55

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Tokary Pierwsze - wykonanie utwardzonego pobocza”

2018-05-21 09:47:03

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kawęczyn”

2018-05-07 12:54:52

Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”

2018-05-14 13:35:50

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okręglica” nr sprawy RG-FZP.271.3.2018.

2018-03-16 12:33:21

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okręglica”

2018-02-16 10:39:06

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kawęczyn”

2018-02-19 08:16:25

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2018 R

2018-01-12 12:30:05

Przetarg nieograniczony pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

2017-12-08 11:34:55

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na teren

2017-11-24 11:11:15

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na teren

2017-11-16 11:35:42

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kaw

2017-11-16 11:32:11

Sprawozdaniez konsultacji "Programu Rewitalizacji dla gminy Kawęczyn"

2017-10-24 10:07:11

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”

2017-11-03 13:05:10

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”.

2017-10-05 10:42:06

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”

2017-09-29 14:38:05

Przetarg nieograniczony pn. „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”

2017-09-28 12:45:30

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Marcinów”

2017-08-24 11:45:03

Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 04.09.2017 do 22.06.2018 r

2017-08-07 12:38:45

Przetarg nieograniczony pn. „Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn” z dn. 21.06.2017 r.

2017-07-18 12:28:13

Przetarg nieograniczony pn. "Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn”

2017-06-20 15:06:41

Przetarg nieograniczony pn. „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KAWĘCZYN".

2017-06-22 11:19:18

Przetarg nieograniczony pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn”.

2017-05-24 10:09:46

Przetarg nieograniczony pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn - Zespół Szkół w Kowalach Pańskich”.

2017-05-10 11:48:33

Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”

2017-04-19 15:16:44

Przetarg nieograniczony pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn - Zespół Szkół im. MSC w Kawęczynie”

2017-03-30 10:30:32

Przetarg nieograniczony pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn - Urząd Gminy w Kawęczynie”.

2017-04-04 14:11:09

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn. Przebudowa drogi Kawęczyn – Ciemień. Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzbotki".

2017-02-08 11:26:19

Przetarg nieograniczony pn.: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017

2016-12-22 08:40:46

Przetarg nieograniczony pn.„Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn ”

2016-10-13 12:47:55

Przetarg nieograniczony pn."Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”

2016-10-11 13:26:12

Przetarg nieograniczony pn. "Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”.

2016-09-26 13:31:02

Przetarg nieograniczony pn: Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia.

2016-09-27 15:29:06

Przetarg nieograniczony pn. „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2016 do 31.12

2016-08-22 12:18:06

Przetarg nieograniczony pn. USŁUGA UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 300.000,00 PLN

2015-12-21 13:19:58

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn"

2015-11-18 10:33:23

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn"

2015-10-30 12:14:02

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn"

2015-10-05 14:05:46

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kowale Pańskie o długości 615 mb"

2015-09-24 10:23:23

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2015 r.

2015-07-24 12:58:58

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Milejów o długościach : 655 mb i 500 mb.

2015-07-07 10:54:38

Przetarg niegraniczony na zadanie pn." Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn"

2015-06-12 15:37:12

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Urzędu Gminy w Kawęczynie"

2015-04-27 14:38:04

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie – Kolonia”

2015-03-25 11:07:13

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

2014-12-05 09:51:00

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

2014-11-17 12:08:04

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

2014-11-06 11:17:31

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół na terenie Gminy Kawęczyn"

2014-10-03 09:31:27

Przetarg nieograniczony na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Będziechów.

2014-09-25 14:49:08

Przetarg nieograniczony na zadanie " Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2014 r. do

2014-08-12 11:07:41

Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na usługę organzacji wycieczek w ramach projektu "Nasze dzieci- nasza przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"

2014-05-27 16:22:10

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Tokarach Pierwszych i Kawęczynie w ramach projektu „Kawęczyńskim przedszkolakom".

2014-05-27 11:30:22

Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na usługę organzacji wycieczek w ramach projektu "Nasze dzieci- nasza przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"

2014-05-15 14:02:07

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KAWĘCZYN".

2014-05-09 08:53:06

Przetarg nieograniczony pn.”Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Kawęczyn" w ramach projektu "Kawęczyńskim przedszkolakom".

2014-05-15 08:46:00

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśnictwo oraz miejscowości Kawęczyn”.

2014-05-07 14:08:35

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głuchów o dł. 1245 m”.

2014-03-31 11:16:13

Przetarg nieograniczony pn. „Kompleksowa obsługa bankowa w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2017 r. budżetu Gminy Kawęczyn oraz jej jednostek organizacyjnych”.

2013-12-23 10:19:54

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl