Informacja dla osób niesłyszących

Przetargi Archiwum

KOREKTA INFORMACJI O WYBORZE OFERTY na dostawę materiałów szkolnych dla dzieci biorących udział w projekcie pn. „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Ka

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA ofertowego dotyczącego wyłonienia dostawcy plecaków marki Adidas BP Power II lub równoważnych dla dzieci ze szkół biorących udział w projekcie pt. „

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na dostawę materiałów szkolnych dla dzieci biorących udział w projekcie pn. „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"

Zapytanie ofertowe na dostawę plecaków dla dzieci ze szkół biorących udział w projekcie "Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów szkolnych dla dzieci ze szkół biorących udział w projekcie "Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"

Zapytanie ofertowe na "Dostawa pendrive'ów z logo POKL zestawów w ramach projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn".

 
 

Zapytanie ofertowe na "Zestawy upominkowe dla dzieci ze szkół biorących udział w projekcie „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Szkole Podstawowej w Skarżynie w ramach projektu "Nasze dzieci - nasza przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn".

 

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Szkole Podstawowej w Skarżynie w ramach projektu "Nasze dzieci - nasza przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn".

 

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości dla 4 szkół z terenu Gminy Kawęczyn do utzrymania czystości sal szkolnych wykorzystywanych przy realizacji projektu "Nasze dzieci - nasza prz

 
 
 

Informacja o wyborze oferty na pełnienie funkcji koordynatore w szkole biorącej udział w projekcie "Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora w szkole biorącej udział w projekcie "Nasze dzieci-nasza przyszłość-projekt dla szkół Gminy Kawęczyn".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”.

Zapytanie ofertowe na na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na wykonanie zamówienia na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn

Zapyanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn

Informacja o wyborze oferty na dostawę środków czystości w projekcie "Nasze dzieci - nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH WYKORZYSTYWANYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTU „NASZE DZIECI – NASZA PRZYSZŁOŚĆ – PROJEKT DLA SZKÓŁ GMINY KAWĘCZYN”

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości dla 4 szkół z terenu Gminy Kawęczyn na potrzeby realizacji projektu: „Nasze dzieci – nasza przyszłość

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatorów w szkołach biorących udział w projekcie „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” real

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę: Usługi w zakresie prac związanych z utrzymaniem dróg na terenie

ZAWIADOMIENIE O UCHYLENIU SIE WYKONAWCY OD PODPISANIA UMOWY
 
 INFORMACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PLAKATÓW ORAZ TABLIC INFORMACYJNYCH DO PROJEKTU „Nasze dzieci - nasza przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”

ZAPYTANIE OFEROWE
INFROMACJA O WYNIKACH

Zapytanie ofertowe na dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn

INFORMACJA O ROSTRZYGNIĘCJU
 

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw dla potzreb Urzedu Gminy w Kawęczynie w 2012 r.

 
 
 
Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych tj. zestawu dla logopedy w ramach projektu "Przedszkolaki na start"

Zawiadomienie o wyborze oferty
 

Zapytanie ofertowe na dostawę komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Przedszkolaki na start"

Zawiadomienie o unieważnieniu
 

zapytanie ofertowe na dostawę mebli szatniowych w ramach projektu "Przedszkolaki na start"

Informacja
 
Informacja o wyborzo oferty
 

Zapytanie ofertowe na dostawę komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu "Przedszkolaki na start".

Zawiadomienie o unieważnieniu
 

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych oraz artykułów promocyjnych i materiałów plastycznych w ramach projektu "Przedszkolaki na start".

 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 

Zapytanie ofertowe na opracowanie i druk plakatów, tablice informacyjne oraz naklejki do oznakowania w projekcie "Przedszkolaki na start"

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zapytanie ofertowe na catering w projekcie "Przedszkolaki na start"

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
ODPOWIEDZ NA PYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY
 

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie NNW dzieci oraz opiekunów w projekcie "Przedszkolaki na start"

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
ODPOWIEDZ NA PYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY

Zapytanie ofertowe na pełnienia funkcji nauczyciela rytmiki w projekcie: „Przedszkolaki na start”z dn. 27.09.2011 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na pełnienia funkcji logopedy w projekcie: „Przedszkolaki na start” z dn.20.09.2011 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienia funkcji nauczyciela rytmiki w projekcie: „Przedszkolaki na start” z dn 20.09.2011 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Kawęczyńska droga do sukcesu”z dn 23.09.2011 r.

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji nauczyciela rytmiki w projekcie: „Przedszkolaki na start” zdn. 20.09.2011r.

Zapytanie ofertowe na pełnienia funkcji nauczyciela logopedy w projekcie: „Przedszkolaki na start” z dn. 20.09.2011r.

Zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Kawęczyńska droga do sukcesu” z dn. 20.09.2011r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienia funkcji nauczyciela logopedy w projekcie: „Przedszkolaki na start” z dn. 09.09.2011 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienia funkcji nauczyciela rytmiki w projekcie: „Przedszkolaki na start” z dn. 09.09.2011 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na psychologa w ramach projektu „Przedszkolaki na start” Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na stanowisko nauczyciela języka angielskiego w ramach projektu „Przedszkolaki na start” Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prio

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na stanowisko specjalisty do spraw rozliczeń w ramach projektu „Przedszkolaki na start” Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prior

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na asystenta koordynatora w ramach projektu „Przedszkolaki na start” Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wyks

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na wykonanie Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Kawęczyńska droga do sukcesu” z dn.19.09.2011r.

Zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Kawęczyńska droga do sukcesu” w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowani

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na wykonanie : Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Kawęczyńska droga do sukcesu” w zakresie indywidualizacja procesu

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji psychologa w projekcie: „Przedszkolaki na start”

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji nauczyciela logopedy w projekcie: „Przedszkolaki na start”

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji nauczyciela języka angielskiego w projekcie: „Przedszkolaki na start”

Zapytanie ofertowe na pełnienia funkcji nauczyciela rytmiki w projekcie: „Przedszkolaki na start”

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji specjalisty do spraw rozliczeń projektu: „Przedszkolaki na start”

Zapytanie ofertowe na pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu: „Przedszkolaki na start”.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu: Kawęczyńska droga do sukcesu w zakresie indywidualizacja procesu nauczania

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty na wybór trenera szkolenia dotyczącego poszukiwania pracy w Anglii i Niemczech do projektu „Integracja poprzez naukę języka angielskiego w Gminie Kawęczyn

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Poszukiwanie pracy w Anglii i Niemczech" w ramach projektu "Integracja poprzez naukę jezyka angielskiego w Gminie Kawęczyn".

Zawiadomienie o wyborze oferty na prowadzącego kurs "Wprowadzenie do pakietów biurowych" w ramach projektu pn. Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla mieszkańców Gminy Kawęczyn.

Zawiadomienie o wyborze oferty na prowadzącego kurs "Obsługa komputera dla początkujących" w ramach projektu pn Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla mieszkańców Gminy Kawęczyn.

Zawiadomienie o wyborze oferty na sprawowanie nadzoru nad pracownią komputerową i organizowanie przerw kawowych w trakcje szkoleń realizowanych w projekcie pn. „Kurs Mały Biznes i Kurs

Zawiadomienie o wyborze wykładowcy kursu języka angielskiego do projektu "Integracja poprzez języka angielskiego w Gminie Kawęczyn"

Zawiadomienie o wyborze oferty na Psychologa do projektu pn. "Integracja poprzez naukę języka angielskiego w Gminie Kawęczyn"

Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie Kursu Mały Biznes

Odpowiedz na zapytanie

Odpowiedzi na zapytania

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Obsługa komputera dla początkujacych" w ramach projektu pn. Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla mieszkańców gminy Kawęczyn.

Zapytanie ofertowe dotyczace przeprowadzenia kursu "Wprowadzenie do pakietów biurowych" w ramach projektu pn. Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla mieszkańców Gminy Kawęczyn.

Zapytanie ofertowe na wybór osoby sprawującej nadzór nad pracownią komputerową i organizacją przerwy kawowej w trakcie szkoleń realizowanych w projekcie pn. Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerow

Zawiadomienie o wyborze ofertyna prowadzenie obsługi księgowej projektu pn. Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla mieszkańców Gminy Kawęczyn.

 

Zapytanie ofertowe na wykładowce języka angielskiego w projekcie "Integracja poprzez naukę języka angielskiego w Gminie Kawęczyn"

Zapytanie ofertowe na Psychologa w projekcie "Integracja poprzez nauke języka angielskiego w Gminie Kawęczyn"

 

Zapytanie ofertowe na trenera "Mały Biznes" do projektu "Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla mieszkańców Gminy Kawęczyn”

Link do Zamówień Publicznych w BIP