Licznik odwiedzin: 619551
Środa, 27 maja 2015
Szukaj:

G K

 
Mapa Gminy Kawęczyn 
Zawody Konne 2015 
_____________________________________________________________________________
Wybory Prezydenta 2015 
______________________________________________________________________________ 
GMINA KAWĘCZYN - FILM (kliknij)Turek TV

KGI

 

 

NSR Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R

Swojskie Klimaty
 Partnerstwo Lokalne
 
 
 
 
 
Zawody Konne 2015 
 
 
GMINA KAWĘCZYN
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, Regon 311019480, NIP 6681875486
Centrala  Tel. 63 288 59 10,   288 50 14
Fax. 63 288 59 40
Nazwa banku: RBS Malanów O/Kawęczyn
52 8557 0009 0400 0101 2004 0007 Rachunek budżetu (główny)
39 8557 0009 0400 0101 2004 0047 - Dochody (dane osobowe)
 

URZĄD CZYNNY W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

730    1530

 

  Dane teleadresowe

Pokój

Stanowiska

Telefon

Zastępstwa

Telefon

Urząd Gminy

1

Sekretariat                                                             Paulina Bocian

63 288 59 11

Osoby wyznaczone

63 288 59 11

2

Wójt Gminy                                                                     Jan Nowak

63 288 50 02 63 288 59 12

-

-

3

Sekretarz Gminy                                                        Bożena Macudzińska

63 288 59 13

-

-

4

Stanowisko ds księgowości podatkowej       Tomasz Musiałowski                                         Stanowisko ds wymiaru podatków i opłat       Jolanta Krucka                                                    Stanowisko ds podatków i opłat                    Mariola Urbańczyk

 

63 288 59 14

63 288 59 33

Wzajemne zastępstwo

63 288 59 14

5

Radca Prawny                                                       Dorota Bartosik

63 288 59 15

-

 -

6

Skarbnik Gminy                                                     Edyta Balcerzak

63 288 59 16

Grażyna Heresztyn - Pokój 7

63 288 59 17

7

Stanowisko ds księgowości budżetowej      Grażyna Heresztyn                                      Stanowisko ds obsługi finansowo-księgowej                                                              Danuta Danielewska

63 288 59 17

Wzajemne zastępstwo

63 288 59 17

8

Kierownik Urządu Stanu Cywilnego                Teresa Kęska

63 288 59 18

Iwona Krajewska              Pokój 9

63 288 59 19

9

Stanowisko ds obsługi Rady Gminy                                                                               Iwona Krajewska

63 288 59 19

Teresa Kęska - Pokój 8      Agnieszka Sasiak - Pokój 22 

63 288 59 18

10

Stanowisko ds drogownictwa, informatyki i komputeryzacji                                                     Marek Olek

63 288 59 20

Jan Tomczyk - Pokój 13

63 288 59 23

11

Stanowisko ds pozyskiwania funduszy, zamówień publicznych i promocji gminy           Ewelina Buda

Stanowisko ds pozyskiwania funduszy i funduszu sołeckiego, zamówień publicznych i promocji gminy                                               Elżbieta Tomczak 

63 288 59 21

Ewa Frątczak - Hol ,         Halina Ambroziak-Juszczak - Pokój 17 i Agnieszka Sasiak - Pokój 22                                 Monika Jatczak

  63 288 59 34  63 288 59 27  63 288 59 32

12

Stanowisko ds infrastruktury technicznej       Maria Siwerska

63 288 59 22

Urszula Begiert i Zofia Osiborska - Pokój 14


63 288 59 24

13

Stanowisko ds wojskowo-obronnych i ochrony przeciwpożarowej                                                    Jan Tomczyk

63 288 59 23

Marek Olek - Pokój 10

 63 288 59 20

14

Stanowisko ds rolnictwa, gospodarki wodnej i statystyki                                                     Urszula Begiert                                            Stanowisko ds gospodarki gruntami                        Zofia Osiborska

63 288 59 24

Wzajemne zastępstwo  i Maria Siwerska - Pokój 12

  63 288 59 24    63 288 59 22

17

Stanowisko ds planowania przestrzennego i rozwoju gospodarczego                                  Halina Ambroziak-Juszczak

63 288 59 27

Agnieszka Sasiak - Pokój 22, Ewelina Buda - Pokój 11 i Ewa Frątczak - Hol

  63 288 59 32  63 288 59 21   63 288 59 34  

22

Stanowisko ds ochrony środowiska        Agnieszka Sasiak

63 288 59 32

Halina Ambroziak-Juszczak - Pokój 17, Ewelina Buda - Pokój 11 i Ewa Frątczak - Hol

 63 288 59 27   63 288 59 21   63 288 59 34

Hol

Stanowisko ds pozyskiwania funduszy, zamówień publicznych i promocji gminy.      Punkt informacyjny                                                Ewa Frątczak                                                         Monika Jatczak

63 288 59 34

Ewelina Buda - Pokój 11,  Halina Ambroziak-Juszczak -Pokój 17  i Agnieszka Sasiak - Pokój 22

63 288 59 21   63 288 59 27   63 288 59 32

-

Kierowcy - Pracownicy gospodarczy                    Jan Podkowski, Karol Michalak

63 288 59 35

Wzajemne zastępstwo

63 288 59 35

Jednostki Organizacyjne

15

Gminny Zespół Obsługi Oświaty                 Kierownik - Jerzy Jacek                                       Główny Księgowy - Maria Bazela

63 288 59 25

Wzajemne zastępstwo

63 288 59 25

18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          Justyna Goślińska-Kończak                                 Karolina Ogłaza

63 288 59 28

-

-

19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej              Emilia Skurka                                                          Aldona Szprync                                               Małgorzata Guźniczak

63 288 59 29

-

-

20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          Kierownik - Jolanta Krawczyk

63 288 59 30

Aldona Szprync - Pokój 19

63 288 59 29

21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          Główny Księgowy - Małgorzata Michalak

63 288 59 31

-

-

S t o w a r z y s z e n i a

-

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP              Prezes - Jarosław Pasik

693 634 505

-

-

9

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP Sekretarz/Skarbnik - Jan Tomczyk

63 288 59 23

-

-

17

Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju   Sekretarz - Halina Ambroziak-Juszczak

63 288 59 27

-

-

      

Załączniki: