Redakcja

Redakcja
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
Marta Wojtczak oraz Pracownicy merytoryczni w swoim zakresie
Urząd Gminy w Kawęczynie
62-704 Kawęczyn
tel. 63 2885910, 63 2885911
fax. 63 2885940
email: ugkaweczyn@kaweczyn.pl