GUS - Polska Klasyfikacja Działalności - REGON

http://www.stat.gov.pl
Informacja na temat samodzielnego wypełniania wniosków RG-1 dla osób, które planują podjąć wykonywanie działalności gospodarczej począwszy od 01.01.2004 roku. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD).