Stanowiska Kierownicze

STANOWISKA KIEROWNICZE

 

WÓJT GMINY

Jan Nowak

 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

 

 

SEKRETARZ GMINY

Dorota Bartosik