UCHWAŁA NR LVII/364/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 października 2022 r. w sprawie : zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022.

Uchwała plik pdf