Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu gminy Kawęczyn

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej plik pdf

Informacja z otwarcia ofert plik pdf 

informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia plik pdf

Odpowiedz na zapytanie potencjalnego Wykonawcy wraz z modyfikacją SWZ. plik pdf

Ogłoszenie plik pdf

SWZ plik pdf

Załącznik nr 1  do SWZ plik doc

Załącznik nr 2 do SWZ plik doc

Załącznik nr 3 do SWZ plik doc

Załacznik nr 4 do SWZ plik doc

Załacznik nr 5 do SWZ plik pdf

Załącznik nr 6 do SWZ plik doc

Załacznik nr 7 do SWZ plik pdf