Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn na 2022/2023

Informacja z wyboru plik pdf 

Informacja z otwarcia ofert korekta plik pdf

Informacja z otwarcia ofert plik pdf

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia plik pdf

Odpowiedź na zapytanie potencjalnego Wykonawcy plik pdf

Ogłoszenie plik pdf

SWZ plik pdf

Zał 1 do SWZ plik doc

Zał 2 do SWZ plik doc

Zał 3 do SWZ plik doc

Zał 4 do SWZ plik doc

Zał 5 do SWZ plik pdf