Postępowanie na udzielenie zamówienia na zadanie inwestycyjne pn. "Świadczenie usług w zakresie odwozu i dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn

Informacja z wyboru plik pdf

Informacja z otwarcia ofert plik pdf

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia plik pdf

Ogłoszenia plik pdf

SWZ plik pdf

Zał nr 1 do SWZ plik pdf

Zał nr 2 SWZ plik doc

Zał nr 3 SWZ plik doc

Zał nr 4 SWZ plik doc

Zal nr 5 do SWZ plik pdf

Zał nr 6 SWZ plik doc

Zał nr 7 do SWZ  plik doc załącznik ten jest tożsamy z załącznikiem nr.1 do umowy