UCHWAŁA NR LII/343/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030.

Uchwała plik pdf