UCHWAŁA NR LII/342/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2022

Uchwała plik pdf