Postępowanie na udzielenie zamówienia na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn

Informacja z wyboru oferty plik pdf

Informacja z otwrcia ofert plik pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczyłna sfinansowanie zamówienia plik pdf

Odpowiedz na zapytanie potencjalnego Wykonawcy z dnia 3 czerwca 2022 r. plik pdf

Odpowiedz na zapytanie potencjalnego Wykonawcy plik pdf

Ogłoszenie o zamówieniu plik pdf

SWZ plik pdf

Zał nr 1 do SWZ plik pdf

Zał nr 1 do SWZ plik doc

Zał nr 2 do SWZ plik pdf

Zał nr 2 SWZ plik doc

Zał nr 3 do SWZ plik pdf

Zał nr 3 SWZ plik doc

Zał nr 4 do SWZ plik pdf

Zał nr 4 SWZ plik doc

Zal nr 5 do SWZ plik pdf

Zał nr 5 SWZ plik doc

Zal nr 6 do SWZ plik pdf

Zał nr 6 SWZ plik doc

Zał nr 7 do SWZ  dokumentacja projektowa plik zip

Zał nr 8 do SWZ plik pdf