UCHWAŁA NR XLIX/324/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Sołectwa Leśnictwo przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Leśnictwo.

Uchwała plik pdf