Postępowanie na udzielenie zamówienia na zadanie inwestycyjne pn.: Projekt i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf 

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych plik pdf

Informacja z otwarcia ofert plik pdf

Informacja o kwocie na sfinansowanie zadania plik pdf 

Ogłoszenie o zamówieniu plik pdf

SWZ plik pdf

Zał nr 1 do SWZ plik pdf

Zał nr 1 do SWZ plik doc

Zał nr 2 do SWZ plik pdf

Zał nr 2 SWZ plik doc

Zał nr 3 do SWZ plik pdf

Zał nr 3 SWZ plik doc

Zał nr 4 do SWZ plik pdf

Zał nr 4 SWZ plik doc

Zal nr 5 do SWZ plik pdf

Zał nr 5 SWZ plik doc

Zal nr 6 do SWZ plik pdf

Zał nr 6 SWZ plik doc

Zał nr 7 do SWZ  dokumentacja projektowa plik zip

Zał nr 8 do SWZ plik pdf