Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 02 października 2017 roku