UCHWAŁA NR XLVI/304/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 – 2023 za rok 2021.

Uchwała plik pdf