UCHWAŁA NR XLIV/295/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022

Uchwała plik pdf