Terminarze wywozu odpadów w gminie Kawęczyn na 2022 rok

Harmonogram na 2022 rok plik pdf

GRUPA I : Chocim, Ciemień, Dzierzbotki, Głuchów, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica 

 

ROK 2022

Styczeń 4 – odpady w pojemniku, popiół w   pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 1 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 1 – odpady w pojemniku,

popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 15 –  worek: zielony, niebieski

Kwiecień 5 – odpady pojemniku, popiół   w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Maj 10 – odpady w pojemniku,

                 worek: żółty, brązowy

Czerwiec 7 – odpady w pojemniku,

                        worek: żółty, brązowy,

Czerwiec 21 – worek: zielony, niebieski

Lipiec 5 – odpady w pojemniku,

                 worek: żółty, brązowy

Lipiec 19 – popiół w pojemniku

Sierpień 2 – odpady w pojemniku,

                       worek: żółty, brązowy

Wrzesień 6 – odpady w pojemniku,                                      worek: żółty, brązowy,

Wrzesień 20 – worek: zielony, niebieski

Październik 4 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Listopad 2 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Grudzień 6 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

                       worek: żółty, brązowy

Grudzień 20 – worek: zielony, niebieski

 

GRUPA II: Dziewiątka, Kowale Pańskie + Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska

ROK 2022

Styczeń 11 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 8 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 8 – odpady w pojemniku,

                    popiół w pojemniku,

               worek: żółty, niebieski, brązowy

Marzec 15 – worek zielony,

Kwiecień 12 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

                          worek: żółty, brązowy

Maj 17 – odpady w pojemniku,

                 worek: żółty, brązowy

Czerwiec 14 – odpady w pojemniku, 

               worek: żółty, niebieski, brązowy 

Czerwiec 21 – worek zielony

Lipiec 12 – odpady w pojemniku,

                    worek: żółty, brązowy

Lipiec 19 – popiół w pojemniku

Sierpień 9 – odpady w pojemniku,

                       worek: żółty, brązowy

Wrzesień 13 – odpady w pojemniku,                                      worek: żółty, niebieski, brązowy

Wrzesień 20 – worek zielony

Październik 11 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

worek: żółty, brązowy

Listopad 8 – odpady w pojemniku,

                       popiół w pojemniku,

                       worek: żółty, brązowy

Grudzień 13 – odpady w pojemniku,    popiół w pojemniku,

               worek: żółty, niebieski, brązowy

Grudzień 20 – worek zielony

 

GRUPA  III : Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary

 

ROK 2022

Styczeń 25 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 22 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 15 – worek: niebieski, zielony

Marzec 22 – odpady w pojemniku,

                       popiół w pojemniku,          worek: żółty, brązowy

Kwiecień 26 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Maj 24 – odpady w pojemniku,  

                 worek: żółty, brązowy

Czerwiec 21 – worek: niebieski, zielony

Czerwiec 28 – odpady w pojemniku,  

                          worek: żółty, brązowy

Lipiec 19 – popiół w pojemniku

Lipiec 26 – odpady w pojemniku,

                    worek: żółty, brązowy

Sierpień 23 – odpady w pojemniku,

                         worek: żółty, brązowy

Wrzesień 20 – worek: niebieski, zielony

Wrzesień 27 – odpady w pojemniku,                                       worek: żółty, brązowy

Październik 25 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

worek: żółty, brązowy

Listopad 22 – odpady w pojemniku,   popiół w pojemniku,

                          worek: żółty, brązowy

Grudzień 20 – worek: zielony, niebieski,

Grudzień 27 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

                          worek: żółty, brązowy

W dniu wywozu prosimy o wystawienie pojemników oraz tylko zapełnionych, zawiązanych worków przy drodze publicznej do godziny 720

REKLAMACJE należy zgłaszać do biura EKO – GAB s.c. pod nr tel. 63 288 72 69 w terminie do 3 dni roboczych po planowanym terminie odbioru odpadów. Brak reklamacji jest równoznaczny z wywiązaniem się EKO – GAB s.c. z realizacji usługi.*

Informujemy, że na terenie Oczyszczalni Ścieków (Kawęczyn 41a) działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK)  czynny w każdą sobotę w godzinach 8:00 – 14:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Oddanie odpadów do PSZOK należy zgłaszać od poniedziałku do czwartku pod nr tel. 63 288 59 21 (w Urzędzie Gminy).

Do PSZOK można oddać: odpady wielkogabarytowe – w limicie do 100 kg/osobę/rok, opony od samochodów osobowych – 2 szt. na osobę na rok, gruz i odpady poremontowe – w limicie do 100 kg/osobę/rok, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny np.: pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, monitory, telewizory, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, zabawki zasilane baterią lub podłączane do prądu.), popiół, odzież i tekstylia, tworzywa sztuczne opakowaniowe, leki.

Na PSZOK nie można oddawać odpadów takich jak:

-    materiałów zawierających azbest, pokryć dachowych (płyta bitumiczna tzw. „ondulina”, blacha),

-    papy,

-    materiałów izolacyjnych (styropian budowalny, wełna mineralna),

-    szyb samochodowych,

-    szkła zbrojonego i hartowanego,

-    części samochodowych (tj. zderzaki,  reflektory deska rozdzielcza, fotele samochodowe itp.),

-    opon z działalności gospodarczej tj. opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych),

-    odpady z działalności rolniczej (folie, worki big bag, siatka ze słomy itp.),

-    odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

-    odpadów w opakowaniach cieknących,

-    odpadów komunalnych zmieszanych,

-    odpady niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu,

-    gaśnice i butle gazowe,

-    odpady zanieczyszczone,

-    odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,

-    odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach  wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

Mieszkańcy gminy Kawęczyn mogą korzystać z bezpłatnej Aplikacji  EcoHarmonogram. Aplikacja EcoHarmonogram jest bezpłatna i dostępna do ściągnięcia w sklepach AppStore (dla systemu IOS),Google Play (dla systemu android) oraz Windows Phone Store (dla systemu Windows Phone). Wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikacji  Ecoharmonogran i kliknąć zainstaluj.

*zgodnie z uchwałą Rada Gminy Kawęczyn z dnia 26.05.2021 roku nr XXX/239/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.