NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

Przedszkole Gminne „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich  otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 2 500,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Wkład własny w w/w projekt wyniósł 700,00 zł.

W ramach projektu zakupiono książki, realizowano kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”, której celem była promocja czytelnictwa oraz zachęcanie do sięgania po książkę w każdej sytuacji. Przedszkole Gminne zorganizowało również konkurs plastyczny dla dzieci pt.: „Postać z ulubionej książki”, w którym nagrodami były oczywiście  książki.

Logo narodowego programu rozwoju czytenictwa