Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych od 01.01.2022

Informacja o wyborze oferty plik pdf

Informacja z otwarcia ofert plik pdf

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia plik pdf

Ogłoszenie plik pdf

SWZ plik pdf

Załacznik nr 1 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 2 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 3 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 4 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 5 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 6 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 7 do SWZ plik pdf

Załacznik  nr 8 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 9 do SWZ plik pdf

Załacznik do umowy RODO plik pdf

Załacznik nr 10 do SWZ plik pdf