Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kawęczyn w latach 2021-2022

Informacja o wyborze oferty plik pdf

Informacja z otwarcia ofert plik pdf

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia plik pdf

Ogłoszenie plik pdf

SWZ plik pdf

Załacznik nr 1 OPZ do SWZ plik pdf

Załącznik nr 2 do SWZ plik pdf

Załącznik nr 3 do SWZ plik pdf

Załącznik nr 4 do SWZ plik pdf

Załącznik nr 5 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 6 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 7 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 8 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 9 do SWZ plik pdf

Załącznik RODO do umowy plik pdf

Załacznik nr 3 do umowy plik pdf

Załacznik nr 10 do SWZ plik pdf