Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kawęczyn oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert plik pdf

Informacja z otwarcia ofert plik pdf

Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert plik pdf

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia plik pdf

Ogłoszewnie plik pdf

SWZ plik pdf

Załącznik nr 1 SOPZ do SWZ plik pdf

Załącznik nr 2 do SWZ plik pdf

Załącznik nr 3 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 4 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 5 do SWZ plik pdf

Załącznik nr 6 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 7 do SWZ plik pdf

Załącznik nr 8 do SWZ plik pdf

Załącznik nr 9 do SWZ plik pdf

Załącznik nr 10 do SWZ plik pdf

Załacznik do umowy RODO plik pdf

Załacznik nr 11 do SWZ plik pdf