Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf

Informacja z otwarcia ofert plik pdf

Inf. o kwocie na sfinansowanie zamówienia plik pdf

Zmiana SWZ plik pdf

Załącznik nr 1 do SWZ po zmianie plik pdf

Ogłoszenie plik pdf

SWZ plik pdf

Załącznik nr 1 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 2 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 3 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 4 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 5 do SWZ plik pdf

Załacznik nr 6 do SWZ plik pdf