Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi gminnej wraz ze zjazdami do gruntów rolnych w miejscowości Żdżary

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf

Informacja z otwarcia ofert plik pdf

Inf. o kwocie na sfinansowanie zamówienia plik pdf

Ogłoszenie plik pdf

SWZ plik pdf

Zał nr 1 do SWZ plik pdf

Zał nr 2 do SWZ plik pdf

Zał nr 3 do SWZ plik pdf

Zał nr 4 do SWZ plik pdf

Zal nr 5 do SWZ plik pdf

Zal nr 6 do SWZ plik pdf

Zał nr 7 do SWZ plik pdf

Zał nr 8 do SWZ plik pfd

Zał nr 9 do SWZ plik pdf

Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany plik pdf

STWIORB plik pdf

Przedmiar robót plik pdf

Decyzja o ust. lokalizacji plik pdf

Decyzja wodno-prawna plik pdf

Pozwolenie na budowę plik pdf

Uzgodnienie ENERGA plik pdf

Uzgodnienie Orange plik pdf

Uzgodnienie WZDW plik pdf

Plan sytuacyjny 1 plik pdf

Plan sytuacyjny 2 plik pdf

Przekrój normalny 1 plik pdf

Przekrój normalny 2 plik pdf