Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19 grudnia 2016 r.