Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 06.11.2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Kawęczyn

Zarzadzenie Nr 55.pdf