Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 07 listopada 2016 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont i pr

Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 07 listopada 2016 r.