Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10.10.2016 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10.10.2016 r.