Zarządzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22.08.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22.08.2016 r.