Protokół Nr XXIX/2020 z XXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w dniu 29 grudnia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie

Protokół plik pdf