Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających

Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 4 lipca 2016 r.