Protokół Nr XXVIII/2020 z XXVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w dniu 8 grudnia 2020 roku

Protokół plik pdf