Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2016 r. w zakresie wspierani

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 marca 2016 r.