Protokół Nr XXVII/2020 z XXVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w dniu 26 listopada 2020 roku

Protokół plik pdf