Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kawęczyn – III etap w systemie zaprojektuj i wybuduj

Informacja o wyborze oferty plik pdf
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PLIK PDF
Odpowiedz nr. 2  na pytanie zadane przez potencjalnego Wykonawce
Odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców,
Ogłoszenie plik pdf
SIWZ.pdf 
zal 1 PFU.pdf 
zał. 2 formularz ofertowy.doc
zał 3 ośw. o spełnieniu warunków.doc
zał 4 ośw. o braku wykluczenia.doc
zał. 5 gr kapitałowa.doc
zał. 6 wykaz robót.doc
zał. 7 wykaz osób.doc
zał.8 istotne postanowienia umowy
zał. do umowy rodo