Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. pułko

Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 7 marca 2016 r.