Protokół Nr XXVI/2020 z XXVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w dniu 29 października 2020 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w godzinach od 16:00 do 17:14

Protokół pilk pdf