Przetarg nieograniczony pn. na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pil pdf

Informacja z otwarcia ofert plik pdf

Odpowiedz na zapytanie o przesunięcie terminu składania ofert plik pdf

Odpowiedz na pytanie potencjalnego wykonawcy plik pdf

Odpowiedz na pytanie potencjalnego Wykonawcy oraz załączniki  

Pytanie potencjalnego Wykonawcy plik pdf

Ogłoszenie plik pdf

SIWZ plik pdf

Formularz ofertowy plik doc

Oświadczenie o spełnianiu warunków plik doc

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaplik doc

Oświadczenie o grupie kapitałowej plik doc

Zał. do umowy o RODO plik pdf

Pozostałe załączniku, uchwały, opinie RIO itp.