Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 luty 2016 r. w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego Powołania Komisji Oceny Wniosków w ramach funduszu sołeckiego.

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 luty 2016 r.