Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn rok 2021

Informacje z wyboru oferty plik pdf
Informacja z otwrcia ofert plik pdf
Ogłoszenie plik pdf
SIWZ.pdf 
zal 1 SOPZ.pdf 
zał. 2 formularz ofertowy.doc
zał 3 formularz cenowy 
zał 4 ośw. o spełnieniu warunków.doc
zał 5 ośw. o braku wykluczenia.doc
zał. 6 gr kapitałowa.doc
zał. 7 umowa.doc
RODO