Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup i dostawa wyposażenia do żłobka w ramach projektu „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców” oraz projektu „Gminny żłobek w Kawęczynie”

Informacja o wyborze oferty plik pdf

Informacja z otwarcia ofert plik pdf

Odpowiedź na pytania wykonawcy plik pdf

Ogłoszenie plik pdf

SIWZ plik pdf

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia plik pdf

Zał. nr 2 Formularz ofertowy plik doc

Zał. nr 3.1. Formularz cenowy plik doc

Zał. nr 3.2. Formularz cenowy plik doc

Zał. nr 3.3. Formularz cenowy plik doc

Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków plik doc

Zał. nr 5 Oświadczenie o braku wykluczenia plik doc

Zał. nr 6 Grupa kapitałowa plik doc

Zał. nr 7 Istotne postanowienia umowy plik pdf

Zał. do umowy o RODO plik pdf