Przetarg nieograniczony pn. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn rok 2021

Informacja o unieważnieniu plik pdf
Informacja z otwarcia ofert plik pdf
Zmiany do SIWZ plik pdf
zal. 7 istotne postanowienia umowy po zzmianie zal 2 plik pdf
zal. 3 formularz cenowy po zmianie
Odpowiedz na pytanie potenckjalnego wykonawcy plik pdf
Ogłoszenie.pdf 
SIWZ.pdf 
zal 1 SOPZ.pdf 
zał. 2 formularz ofertowy.doc
zał 3 formularz cenowy 
zał 4 ośw. o spełnieniu warunków.doc
zał 5 ośw. o braku wykluczenia.doc
zał. 6 gr kapitałowa.doc
zał. 7 umowa.doc
RODO