Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków na 2016 r. zaplanowanych dla Środowiskowego Domu Samopom

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 stycznia 2016 r.