Przetarg nieograniczony pn. Zakup i dostawa wyposażenia do żłobka w ramach projektu „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I, II, III, IV i VI oraz unieważnieniu w części V plik pdf

informacja z otwarcia ofert plik pdf

odpowiedź na pytania wykonawcy plik pdf

odpowiedź na pytania wykonawcy plik pdf

SIWZ plik pdf

Ogłoszenie plik pdf

zał. 1 opis przedmiotu zamówienia plik pdf
zał. 2 formularz ofertowy plik pdf
zał. 3.1 plik pdf
zał. 3.2 plik pdf
zał. 3.3 plik pdf
zał, 3.4 plik pdf
zał. 3.5 plik pdf
zał. 3.6 plik pdf
zał 4  ośw. o spełnieniu warunków plik pdf
zał 5 ośw. o braku wykluczenia
zał. 6 gr kapitałowa
zał. 7 Wzór zobowiązania podmiotu
zał.  8 istotne postanowienia umowy
zał.  umowa  rodo